Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S er afsluttet - transaktioner i uge 24

Udgivet den 12-06-2024  |  kl. 08:32  |  

Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand A/S er afsluttet - transaktioner i uge 24

Alm. Brand A/S offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 23/2023 et aktietilbagekøbsprogram på op til 250 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet blev igangsat den 5. december 2023. Den 8. februar, offentliggjorde Alm. Brand A/S i selskabsmeddelelse nr. 09/2024, en forhøjelse af det eksisterende aktietilbagekøbsprogram med 100 mio. kr. til 350 mio. kr. og forlængede perioden for programmet indtil og inklusive d. 30. september 2024.

Aktietilbagekøbsprogrammet er nu afsluttet, hvor der i perioden op til ophøret er købt 27.640.209 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 350 mio. kr.

Aktietilbagekøbsprogrammet er sket i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens Delegerede Forordning (EU) 2016/1052, også kaldet "Safe Harbour"-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 24 gennemført følgende transaktioner:

  Antal aktier Gennemsnit købskurs Transaktionsværdi (kr.)
Akkumuleret fra sidste meddelelse 27.334.553 12,65 345.784.362
10. juni 2024 229.856 13,83 3.178.058
11. juni 2024 75.800 13,69 1.037.482
I alt uge 24 305.656 13,79 4.215.540
I alt akkumuleret 27.640.209 12,66 349.999.903

Efter de ovenfor nævnte transaktioner ejer Alm. Brand A/S i alt 26.151.856 stk. egne aktier svarende til 1,70 % af selskabets aktiekapital.

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:                 

Head of IR, Rating and ESG Reporting        
Mads Thinggaard                 
Mobilnr. 2025 5469                

Vedhæftede filer

AS 38 2024 - Aktietilbagekøbsprogram i Alm. Brand AS er afsluttet - transaktioner i uge 24 Alm Brand_Aktietilbagekøb uge 24 2024

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk