Delårsrapport for 3. kvartal 2020

Udgivet den 05-11-2020  |  kl. 09:55  |  

Schouw & Co. har torsdag offentliggjort delårsrapport for 3. kvartal 2020; stærkt 3. kvartal med fremgang i omsætning og EBITDA. Succesfuld udnyttelse af opståede forretnings¬muligheder, styrket positiv pengestrøm fra drift og markant gældsnedbringelse. Vækst og udvikling prioriteres fortsat højt.

Hovedpunkter

Stærkt 3. kvartal med fremgang i omsætning og EBITDAStyrket positiv pengestrøm fra drift og markant gældsnedbringelseKoncernens diversificering afbøder konsekvenserne af coronavirusVækst og udvikling prioriteres fortsat højtØgede forventninger til omsætning og EBITDA for hele året

Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen udtaler

"Også i 3. kvartal ser vi de positive effekter af den aktivitets- og risikospredning, der er i konglomeratet Schouw & Co. På trods af de fortsatte globale usikkerheder som følge af corona-situationen har vi for første gang i et kvartal en omsætning over 6 mia. kr ., ligesom vi også leverer det bedste kvartalsvise EBITDA nogensinde.
Schouw & Co. er godt positioneret, og vores virksomheder har vist både tilpasningsevne og modstandskraft over for konjunkturudsving. Jeg er meget tilfreds med, at vi nu forventer et EBITDA for 2020, der er højere end det, vi havde forestillet os ved årets indgang."

Telefonkonference på engelsk i forbindelse med regnskabet

Torsdag den 5. november 2020 kl. 15:30Telefonnummer til deltagere (pin ikke nødvendig): DK: +45 78150109, UK: +44 3333009035, US: +18335268383

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, adm. direktør, telefon +45 86 11 22 22.

Delårsrapporten offentliggøres i kategorien intern viden i henhold til Finanstilsynets krav, fordi forventningerne for hele året er ændret, hvilket fremgår af side 5 i delårsrapporten. Der er ikke andre oplysninger i delårsrapporten, som vurderes at udgøre intern viden.

Vedhæftet fil

2020-11-05 Schouw 2020 Q3 DAN

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder