ECB's Knot ser stærkt argument for kvartalsvise rentebeslutninger

Udgivet den 20-06-2024  |  kl. 14:08  |  

Der er et stærkt argument for, at Den Europæiske Centralbank, ECB, bør træffe sine beslutninger for renten i forbindelse med udarbejdelsen af centralbankens kvartalsvise prognoser.

Det siger ECB's hollandske rådsmedlem, Klaas Knot, i en tale i den italienske by Milano ifølge Bloomberg News.

Beslutningstagerne i ECB har "kun lidt erfaring" med gradvise lempelser af pengepolitikken og er stadig i en situation med stor usikkerhed og strukturelle ændringer i den globale økonomi, der fordrer en "dataafhængig tilgang", argumenterer den hollandske centralbankchef.

Det betyder også, at ECB må "vente på nye data inklusive prognoser og beslutte herefter".

- Givet det nuværende miljø er vi nødt til at undgå at forpligte os til en specifik rentebane, siger Klaas Knot ifølge Bloomberg News.

ECB sænkede i juni sin rente for første gang siden 2019. Selv om der synes at være bred enighed i ECB om, at det ikke bliver den eneste rentenedsættelse, er der uenighed om, hvornår næste lempelse vil være passende.

Klaas Knot mener, at beslutningerne bør træffes på kvartalsbasis i forbindelse med udarbejdelsen af ECB's økonomiske prognoser.

- Der er et stærkt argument for at bruge prognosemøderne til at rekalibrere vores politiske holdning, da møderne giver os mulighed for at opdatere vores vurdering baseret på et mere fyldestgørende informationssæt.

- Det er særligt tilfældet i den nuværende situation givet den fortsatte risiko for højere lønvækst, forklarer Klaas Knot.

Den hollandske centralbankchef opfordrer derfor til en fleksibel tilgang i den kommende tid, da det vil gøre beslutningstagerne i stand til at "se gennem små afvigelser fra målet, så længe vi reagerer særligt kraftigt på større afvigelser enten ned- eller opadgående".

ECB har et mål om en inflation på 2 pct. på mellemlang sigt.

Markedet indregner, at ECB vil sænke sin rente én gang mere i 2024 med yderligere 25 basispoint til 3,50 pct. Men først til december, viser handlen med rentefutures.

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  macro❯  Eurozonen❯