Finansielle forventninger til 2020 genindført for NKT Photonics og opdatering af den strategiske gennemgang

Udgivet den 08-10-2020  |  kl. 07:20  |  

Selskabsmeddelelse

8. oktober 2020
Meddelelse nr. 22  

Finansielle forventninger til 2020 genindført for NKT Photonics og opdatering af den strategiske gennemgang

NKT A/S giver en opdatering af de finansielle forventninger til 2020. Forventningerne til NKT, energikabelforretningen, er uændrede, mens de bliver genindført for NKT Photonics.

Den 5. maj 2020 trak NKT Photonics sine finansielle forventninger til 2020 tilbage som følge af den negative påvirkning af udbruddet af coronavirus på flere markeder, hvor NKT Photonics opererer, særligt i Industrial-segmentet.

I dag bliver de finansielle forventninger genindført. Forventningen er, at NKT Photonics' organiske omsætningsvækst i 2020 vil blive cirka -12% til -2% (oprindeligt cirka 5-15%), og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 1% til 6% (oprindeligt cirka 15-18%).

De finansielle forventninger er behæftet med usædvanlig høj usikkerhed på grund af den nuværende markedssituation relaterende sig til den fortsatte udvikling i coronavirus pandemien og den tilhørende påvirkning af den globale økonomi. Ydermere forventes det, at hovedparten af NKT Photonics' indtjening i 2020, som i tidligere år, vil blive genereret i 4. kvartal.

Den primære forudsætning for at opnå de opdaterede finansielle forventninger vil derfor være en normaliseret markedssituation uden signifikante negative implikationer på efterspørgsel eller udbud.

I 3. kvartal 2020 var de præliminære finansielle resultater for NKT Photonics en omsætning på EUR 16,7 mio., svarende til organisk vækst på 3%, og EBITDA på EUR 1,0 mio. Selskabet oplevede en gradvist forbedret markedssituation i løbet af kvartalet, men usikkerheden i markedet var fortsat høj, og visse områder af markederne oplevede stadig modvind som følge af coronavirus pandemien. Indtjeningen i 3. kvartal 2020 var lavere end i samme periode i 2019, hvor NKT Photonics' omkostningsbase steg på baggrund af investeringer i fremtidige vækstmuligheder og et mindre favorabelt kundemix, som førte til lavere indtjeningsmarginer.

Strategisk gennemgang vil forsætte når performance stabiliseres
Den 20. november 2019 annoncerede selskabet igangsættelsen af at afsøge de strategiske alternativer for NKT Photonics med det formål at optimere værdiskabelsen, positionere NKT Photonics til langsigtet vækst og nedbringe gældsandelen på NKT A/S' balance. Den 13. maj 2020 blev det annonceret, at selskabet ikke forventede at afslutte den strategiske gennemgang af NKT Photonics i nær fremtid på grund af øget usikkerhed i markedet forårsaget af coronavirus pandemien.

Bestyrelsen har til hensigt at genoptage den strategiske gennemgang, når den forretningsmæssige og finansielle performance i NKT Photonics ikke længere er væsentligt påvirket af coronavirus pandemien og den generelle økonomiske situation med formålet at optimere værdiskabelsen og positionere NKT Photonics til langsigtet vækst.

Kontakt
Investor Relations og presse:     
Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk