Flyt pensionen til Luxembourg for et bedre afkast - 8

Udgivet den 30-01-2015  |  kl. 11:26  |  

Det blå EU-sygesikringskort

Hvis du er dansk pensionist og bor i et EU-/EØS-land herunder Luxembourg eller Schweiz er du ikke automatisk dækket af sygesikringen. Du kan imidlertid søge om at blive omfattet af sygesikringen i dit bopælsland for Danmarks regning. Hvis du opfylder betingelserne, får du et blåt sygesikringskort.

Hvad er betingelserne for at få et blåt sygesikringskort?

Du kan få et blåt sygesikringskort, hvis du allerede er sygeforsikret i dit bopælsland for dansk regning, dvs. at du har fået en blanket E121DK, som er blevet påtegnet af myndighederne i dit bopælsland.

Betingelserne for at få en blanket E121DK og et blåt sygesikringskort er:

  • at du er bosat i et EU/EØS-land eller Schweiz.
  • at du ikke er lønmodtager.
  • at du ikke er selvstændig erhvervsdrivende.
  • at du modtager social pension eller tjenestemandspension fra Danmark.
  • at du ikke modtager pension fra det land, du bor i.
  • at du ikke har været pensionsforsikret længere tid i et eller flere andre EU-lande
  • end i Danmark, bortset fra dit bopælsland.

Hvad giver det blå sygesikringskort dig ret til?

Med det blå sygesikringskort har du ret til den sygehjælp, der bliver nødvendig, hvis du midlertidigt opholder dig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz, herunder i Danmark.

Dvs., at behovet for sygehjælp opstår under opholdet.

Hvis du får brug for sygehjælp, skal du vise det blå EU-sygesikringskort. Du får sygehjælpen på samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig midlertidigt i. Derfor skal du følge samme procedurer og betale samme egenandel som personer, der er sygesikret i landet.

Familiemedlemmer

Dine familiemedlemmer har også mulighed for at få et blåt sygesikringskort.

Bopæl i Norge, Sverige, Island eller Finland

Der er indgået en særlig aftale mellem de nordiske lande om ikke at anvende blanket E121DK. Det vil sige, at du kan få et blåt sygesikringskort, selvom du ikke har fået udstedt en blanket E121DK, og hvis du i øvrigt opfylder betingelserne, som er beskrevet ovenfor.

Hvis du flytter tilbage til Danmark

Hvis du flytter tilbage til Danmark, er det vigtigt, at du oplyser Pensionsstyrelsen om, at du er flyttet, og at du har været sygeforsikret for dansk regning (Dvs., at du har haft en blanket E121DK og/eller et blåt sygesikringskort).

Pensionister bosat uden for EU/EØS og Schweiz

Hvis du er dansk pensionist og er bosat uden for EU/EØS og Schweiz, skal du selv sørge for sygeforsikring.

Hvor henvender man sig?

Pensionsstyrelsen behandler ansøgninger om ret til sygesikringsydelser, hvis du er pensionist bosat inden for EU/EØS eller Schweiz. Fra den 1.5.2010 har Pensionsstyrelsen kompetence til at udstede det blå sygesikringskort til pensionister og deres familiemedlemmer, der opfylder betingelserne.

Hvis du opfylder betingelserne, vil vi udstede et blåt EU-sygesikringskort og sende det til dig.

Hvis du er dansk pensionist og bosat uden for EU/EØS og Schweiz, skal du selv sørge for sygeforsikring.

Pensionsstyrelsen

International Førtidspension og Udenlandsk Pension
Njalsgade 72 C
DK-2300 København S

International førtidspension: tlf. +45 33 95 50 03

Udenlandsk pension: tlf. +45

Mere information

Vi samarbejder med Draupnir Investment Advisors vedr rådgivning af Luxembourg interesserede. Udfyld dine kontaktdetaljer og vi vil sende et samlet mini kompendium med informationer til dig med punkter fra den kommende artikelserien.

Udfyld formular her

 

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯ 

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
10,71%
 
20/09/19

 
7,91%
 
20/09/19

 
7,71%
 
20/09/19

 
4,22%
 
20/09/19

 
3,24%
 
20/09/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder