FORLØB AF EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

Udgivet den 06-04-2021  |  kl. 12:37  |  

MEDDELELSE NR. 63 - 6 APRIL 2021


Den ekstraordinære generalforsamling, der blev afholdt i dag, var indkaldt med henblik på endelig vedtagelse af bestyrel­sens forslag til vedtægtsændring, som ikke kunne vedtages endeligt på selskabets ordinære gene­ral­forsamling 25. marts 2021 på grund af manglende quorum, se selskabsmeddelelse nr. 61. Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring blev endeligt vedtaget på dagens ekstraordinære gene­ral­forsamling.

Følgende ændring blev vedtaget:

Selskabets aktiekapital nedsættes med nominelt DKK 1.500.000 ved annullering af 1.500.000 egne aktier.

Nedsættelsen af aktiekapitalen foretages til pålydende værdi.

Aktierne, der annulleres i medfør af forslaget, erhvervede selskabet ved aktietilbagekøbsprogrammer af 19. august 2020 for perioden 19. august 2020 - 28. oktober 2020 samt af 4. november 2020 for perioden 4. november 2020 - 26. februar 2021. Der henvises til fondsbørsmeddelelse nr. 22. af 19. august 2020 og fondsbørsmeddelelse nr. 87 af 4. november 2020.

Det totale beløb, som aktiekapitalen foreslås reduceret med, er udregnet efter gennemsnitsprincippet og udgør DKK 209.367.138 pr. 3. marts 2021 svarende til en gennemsnitskurs på DKK 139,58 pr. aktie af DKK 1. Hele nedsættelsesbeløbet på DKK 209.367.138 er betalt til aktionærerne.

Førend nedsættelsen af aktiekapitalen kan gennemføres, opfordres selskabets kreditorer til at gøre deres krav gældende som anført i § 192 i Selskabsloven. Nedsættelsen vil først blive endelig efter udløbet af anmeldelsesfristen og vil blive gennemført under forudsætning af at bestyrelsen fortsat anser kapitalnedsættelsen for forsvarlig.

Vedtægterne vil blive opdateret og kan ses på Selskabets hjemmeside, norden.com.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

Vedhæftet fil

Nr. 63 Forløb af ekstraordinær generalforsamling 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk