Fortsættelse af incitamentsprogram

Udgivet den 12-03-2021  |  kl. 12:51  |  

Schouw & Co. har i en årrække haft et aktiebaseret incitamentsprogram, hvis formål er at fremme værdiskabelsen i Schouw & Co. ved at sikre et stærkt interessesammenfald mellem de omfattede personer og selskabets aktionærer.

I fortsættelse heraf har bestyrelsen besluttet at tildele 403.000 stk. optioner på følgende vilkår:

Direktionen i Schouw & Co., omfattende adm. direktør Jens Bjerg Sørensen og direktør Peter Kjær, tildeles henholdsvis 30.000 og 10.000 stk. optioner. Øvrige ledende medarbejdere, herunder direktører i dattervirksomheder, omfattende 30 personer, tildeles i alt 363.000 stk. optioner.

Optionerne kan udnyttes i en periode på 13 måneder efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2023.

Hver option giver ret til køb af 1 stk. Schouw & Co. aktie a nom. 10 kr. Udnyttelseskursen er et gennemsnit af den noterede slutkurs de første fem børsdage efter offentliggørelsen af Schouw & Co. koncernens årsrapport for 2020 (666,40 kr.) med tillæg af 2% p.a. regnet fra den 12. marts 2021. Udnyttelseskursen korrigeres med fradrag for ordinære udbytter, som dog ikke kan overstige den tilskrevne forrentning.

De nye optioner har en samlet teoretisk markedsværdi på 50,5 mio. kr. beregnet efter Black & Scholes modellen med anvendelse af en 12 måneders historisk volatilitet baseret på daglige gennemsnitskurser (31,6%) og en risikofri rente (‐0,54% p.a.).

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.

Vedhæftet fil

2021-03-12 FBM 02-2021 Incitamentsprogram

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk