Handelsbanken: Udsigt til stærkere euro

Udgivet den 08-08-2006  |  kl. 11:28  |  

I lyset af udsigterne til yderligererenteforhøjelser i Europa samt tegn på, at renten har toppet i USA, forventer Handelsbanken, at EUR/USD når 1,30 indenfor de nærmeste par måneder.

Det anses ofte som konventionel visdom, at centralbankernes relative pengepolitiske stilling er en væsentlig driver for udviklingen i landenes respektive valutaer. Dollarens styrkelse overfor euroen i slutningen af 2004 blev i den forbindelse henført til, at den amerikanske centralbank havde igangsat en pengepolitisk normaliseringskampagne, mens ECB og Bank of Japan endnu ikke var begyndt at stramme.

Trods dette har den relative pengepolitiske stilling overordnet set ikke fungeret særligt godt som driver for EUR/USD-krydset. Ikke mindst siden foråret 2006 har EUR/USD-krydset været positivt korreleret med det korte rentespænd mellem USA og Euroland.

Med andre ord er dollaren blevet svækket trods en stærkere pengepolitisk normalisering i USA end i Euroland – stik mod konventionel visdom. Heller ikke når man ser på markedets forventninger til rentespændet, er det muligt at finde en stabil sammenhæng til valutakursudviklingen.

Konklusionen er ifølge Handelsbanken, at man skal passe på med udelukkende at basere sine valutaprognoser på forventninger til udviklingen i rentespændet mellem to lande. Især i disse tider, hvor der er så mange globale faktorer, der i perioder sætter dagsordenen og dermed skaber støj i
forhold til den konventionelle sammenhæng.

Ikke desto mindre må den konventionelle sammenhæng siges at eksistere alt andet lige og er i mange tilfælde stadig det bedste redskab, vi har, påpeger banken.

Udgivet af: NPinvestordk