INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRANSKATIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S' AKTIER

Udgivet den 31-03-2021  |  kl. 15:51  |  

MEDDELELSE NR. 62 - 31. MARTS 2021

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S' aktier.

Navn:   Jan Rindbo
Årsag:   Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Salg af aktier
Handelsdato:   30. marts 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   16.000
Kursværdi i DKK:   2.370.080
Aktiebeholdning efter transaktion   21,837


Navn:   Jan Rindbo
Årsag:   Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Køb af aktier/erklæring af aktieoptioner
Handelsdato:   31. marts 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   50.000
Kursværdi i DKK:   6.775.500
Aktiebeholdning efter transaktion   71.837


Navn:   Jan Rindbo
Årsag:   Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Salg af aktier
Handelsdato:   31. marts 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   34.000
Kursværdi i DKK:   5.044.920
Aktiebeholdning efter transaktion   37.837


     
Navn:   Martin Badsted
Årsag:   Rapporteringspligtig, CFO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Køb af aktier/erklæring af aktieoptioner
Handelsdato:   30. marts 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   28.000
Kursværdi i DKK:   2.646.000
Aktiebeholdning efter transaktion   32.223


Navn:   Martin Badsted
Årsag:   Rapporteringspligtig, CFO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Salg af aktier
Handelsdato:   30. marts 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   28.000
Kursværdi i DKK:   4.153.287
Aktiebeholdning efter transaktion   4.223

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftet fil

Nr. 62 Direktionens transaktioner

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk