INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRANSKATIONER MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S' AKTIER

Udgivet den 07-05-2021  |  kl. 13:27  |  

MEDDELELSE NR. 66 - 7. MAJ 2021

I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S' aktier.

Navn:   Jan Rindbo
Årsag:   Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Køb af aktier
Handelsdato:   6. maj 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   50.000
Kursværdi i DKK:   4.725.000
Aktiebeholdning efter transaktion   87.837


Årsag:   Rapporteringspligtig, CEO
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Salg af aktier
Handelsdato:   6. maj 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   20.000
Kursværdi i DKK:   3.416.000
Aktiebeholdning efter transaktion   67.837

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 3273 0629, e-mail: tfr@norden.com

Vedhæftet fil

Nr. 66 Ledende medarbejders transaktioner

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk