INDBERETNING OG OFFENTLIGGØRELSE AF LEDENDE MEDARBEJDERS TRNASKATION MED DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S' AKTIER

Udgivet den 04-03-2021  |  kl. 15:40  |  

MEDDELELSE NR. 58 - 4. MARTS 2021


I henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Dampskibsselskabet NORDEN A/S indberette oplysninger om ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Dampskibsselskabet NORDEN A/S' aktier.

Navn:   Thomas Intrator
Årsag:   Rapporteringspligtig, bestyrelsesmedlem
Udsteder:   Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Fondskode:   DK0010269844
Betegnelse:   Aktier
Transaktion:   Køb af aktier
Handelsdato:   4. marts 2021
Marked:   Nasdaq Copenhagen
Antal stk.:   1.500
Kursværdi i DKK:   174.600
Aktiebeholdning efter transaktion   5.100

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Martin Badsted

Finansdirektør

Yderligere oplysninger:

Martin Badsted, Finansdirektør, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftet fil

Nr. 58 Bestyrelsesmedlems køb af aktier

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk