Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Udgivet den 19-02-2021  |  kl. 12:16  |  

Selskabsmeddelelse nr. 10 2020/21
Allerød den 19. februar 2021

Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19


Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer, ledende medarbejdere og/eller disses nærtståendes transaktioner med Matas aktier:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn Signe Trock Hilstøm
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn Matas A/S
b) LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) Hver type instrument, ii) Hver type transaktion, iii) Hver dato og iv) Hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier i Matas A/S
DK0060497295
b) Transaktionens art Køb
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) DKK
80,30
Mængde(r)
250
d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris (DKK) Aggregeret mængde: 250 aktier

Aggregeret pris: DKK 20.075
Pris per aktie (volumenvægtet gennemsnit): DKK 80,30
e) Dato for transaktionen 19. januar 2021
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) Hver type instrument, ii) Hver type transaktion, iii) Hver dato og iv) Hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier i Matas A/S
DK0060497295
b) Transaktionens art Køb
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) DKK
79,60
79,60
79,60
Mængde(r)
88
31
31
d)
Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris (DKK)
Aggregeret mængde: 150 aktier

Aggregeret pris: DKK 11.940
Pris per aktie (volumenvægtet gennemsnit): DKK 79,60
e) Dato for transaktionen 21. januar 2021
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

For yderligere information
   Henrik Lund                                                                                        
   Chef for Investor Relations, tel: 30 30 99 08

Vedhæftet fil

10 Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner DK 19022021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder