NORDEN OPJUSTERER FORVENTNINGERNE TIL ÅRETS RESULTAT

Udgivet den 23-03-2021  |  kl. 07:40  |  

MEDDELELSE NR. 59 - 23. MARTS 2021


Som følge af en yderst stærk udvikling i forretningsenheden Dry Operator samt betydelige markedsforbedringer opjusterer NORDEN sine forventninger til det justerede årsresultat for 2021 til USD 50-100 mio. mod tidligere USD 20-60 mio. Det bredere interval afspejler, at forventningerne er baseret på ikke-realiseret fremtidig indtjening i et marked med større volatilitet end sædvanligt.

"Baseret på meget stærk eksekvering og aktiv positionering forventer Dry Operator at kapitalisere på det betydeligt forbedrede tørlastmarked og levere bedre indtjening end forventet i løbet af andet kvartal og andet halvår 2021", udtaler Jan Rindbo, Adm. direktør, NORDEN.

På baggrund af dette forventer Dry Operator nu at opnå et justeret årsresultat for 2021, som overstiger rekordåret 2020.

I forhold til indtjening udvikler NORDENs to øvrige forretningsenheder, Asset Management og Tanker Operator, sig på linje med tidligere udmeldte forventninger. Dog stiger Asset Managements porteføljeværdi i takt med højere tørlastværdier og højere fremtidige tørlastrater.

NORDEN offentliggør delårsrapporten for 1. kvartal den 6. maj 2021 som planlagt.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Jan Rindbo

Adm. direktør

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tlf.: 2311 9505

Vedhæftet fil

Nr. 59 NORDEN opjusterer forventningerne

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk