NORDENS ÅRSRAPPORT 2020 OG FORVENTNINGER 2021

Udgivet den 04-03-2021  |  kl. 07:11  |  

MEDDELELSE NR. 56 - 4. MARTS 2021

Rapporten på engelsk er vedhæftet på som en PDF-fil i sin fulde ordlyd.

Årsrapport 2020 og forventninger 2021
Bestyrelsen har i dag godkendt årsrapporten for 2020. Årsrapporten, der kun udgives på engelsk, er vedhæftet som PDF-fil og har følgende hovedpunkter.

Resultater
Justeret resultat ("periodens resultat" justeret for "Salgsavancer og - tab, skibe m.v..") 2020: USD 106 mio. (2019 USD 23 mio.).

Asset Management: USD 29 mio. (USD -3 mio.)
Dry Operator: USD 59 mio. (USD 8 mio.)
Tanker Operator: USD 18 mio. (USD 18 mio.)

Asset Management: NORDEN har i løbet af 2020 justeret eksponeringen fra tank mod tørlast.

Dry Operator: Fantastisk resultat med rekordhøjt aktivitetsniveau, der understreger forretningsenhedens evne til at tilpasse positioner og udnytte volatile markeder.

Tanker Operator: Positivt resultat i 1. halvår, mens de værste konsekvenser af 2. halvår blev afhjulpet af aktiv håndtering af positioner.

Forventninger
Efter et meget stærkt resultat i 2020 forventer NORDEN lavere indtjeninger i 2021 med et justeret årsresultat for 2021 i niveauet USD 20 to 60 mio.

NORDEN forpligter sig fortsat til at betale penge tilbage til sine aktionærer gennem Selskabets dividendepolitik, hvor minimum 50% af det justerede årsresultat bliver returneret til aktionærerne.

"NORDEN leverede en fantastisk præstation i udfordrende og volatile markeder og opnåede et justeret resultat på USD 106 mio. i 2020 - det bedste koncernresultat i 10 år. Resultatet afspejler den nylige transformation af vores forretningsmodel og strategi til en asset-light platform baseret på trading-muligheder, data som et aktiv og øget fokus på vores kunder. Bestyrelsen foreslår et udbytte på DKK 9 pr. aktie i overensstemmelse med vores udbyttepolitik om at returnere mindst 50% af det justerede årsresultat til aktionærerne."

CEO Jan Rindbo

Telekonference og audiocast

NORDEN afholder i dag kl. 10:30 (CET) en telekonference og audiocast, hvor CEO Jan Rindbo og CFO Martin Badsted vil kommentere på årsrapporten. Deltagere kan se og lytte til live-præsentationen på audiocasten, mens deltagere i telekonferencen har mulighed for at stille spørgsmål efter præsentationen. Den ledsagende præsentation vil være tilgængelig på NORDENs hjemmeside forud for telekonferencen og audiocasten. Deltagere i telekonferencen skal ringe ind senest kl. 10:25 (CET): Danske deltagere: +45 3272 0417 og internationale deltagere: +44 (0) 2071 928338 eller +1 646 741 3167. Bekræftelseskode: 5992705. Audiocasten vil efterfølgende være tilgængelig på NORDENs hjemmeside. Link til audiocast: https://edge.media-server.com/mmc/p/r8s4vixq 

Yderligere oplysninger:
Thomas France, Investor Communications Partner, +45 3315 0451.

Hoved- og nøgletalsoversigt for NORDEN

 

USD mio.
2020 2019 2018 2017 2016
Resultatopgørelse          
Omsætning 2.597,8 2.583,9 2.451,4 1.808,6 1.251,2
Dækningsbidrag 435,6 295,0 132,3 116,8 76,1
EBITDA 342,5 217,5 72,5 68,1 30,6
Salgsavancer og -tab, skibe m.v. -18,2 -3,6 8,8 0,9 -45,5
Af- og nedskrivninger -201,9 -156,9 -44,3 -42,2 -49,6
Resultat af primær drift (EBIT) 119,4 56,8 39,4 23,3 -64,5
Finansielle poster, netto -26,7 -32,7 -6,9 -0,9 -12,2
Årets result 86,0 19,2 28,8 24,6 -45,6
Justeret årsresultat1 105,7 22,8 20,0 28,4 -34,6
           
Opgørelse af den finansielle stilling          
Aktiver i alt 1.824,8 1.742,4 1.464,4 1.326,5 1.301,0
Egenkapital 902,5 859,0 826,8 834,4 801,4
Forpligtelser 922,3 883,4 637,6 492,1 499,6
Investeret kapital 1.246,3 1.283,5 970,2 836,7 753,8
Netto rentebørende gæld/aktiver -343,8 -424,5 -143,4 -2,3 -47,6
Likvider og værdipapirer 331,6 209,3 188,6 219,4 263,9
 

 
         
Pengestrømme          
Fra driftsaktiviteter 396,0 280,5 -15,8 6,3 -79,7
Fra investeringsaktiviteter -45,1 -90,9 -78,4 -0,2 102,1
- heraf investering i materielle anlægsaktiver -27,1 -102,7 -202,7 -75,4 -36,8
Fra finansieringsaktiviteter -228,2 -211,2 95,4 3,0 -85,3
           
Miljømæssige og sociale nøgletal          
EEOI (gCO2/ton-mil) 2 8,8 8,7 8,6 8,8 9,0
LTIF (million arbejdstimer) 3 0,6 1,5 0,3 1,6 0,9
           
Aktierelaterede hoved- og nøgletal:          
Antal aktier af DKK 1 (inkl. egne aktier) 40.700.000 42.200.000 42.200.000 42.200.000 42.200.000
Antal aktier af DKK 1 (ekskl. egne aktier) 37.805.533 39.311.533 39.923.933 40.467.615 40.467.615
Antal egne aktier 2.894.467 2.888.467 2.276.067 1.732.385 1.732.385
Indtjening pr. aktie (EPS), DKK 14 3 4 4 -8
Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS), DKK 14 3 4 4 -8
Udbytte pr. aktie, DKK 9,0 2,5 2,0 0,0 0,0
Indre værdi pr. aktie, DKK 145 146 135 128 140
Aktiekurs ultimo, pr. aktie (DKK 1) 109,6 106,7 92,4 116,5 110,5
 

 
         
Øvrige hoved- og nøgletal:          
EBITDA ratio 13,2% 8,4% 3,0% 3,8% 2,4%
ROIC 9,4% 5,0% 4,4% 2,9% -8,4%
ROE 9,8% 2,3% 3,5% 3,0% -5,5%
Payout ratio (ekskl. egne aktier) 4 65,3% 76,6% 41,7% 0,0% 0,0%
Soliditet 49,5% 49,3% 56,5% 62,9% 61,6%
Kurs/indre værdi 0,8 0,7 0,7 0,9 0,8
Samlet antal skibsdage 153.195 138.327 122.852 93.738 79.060
USD-kurs, ultimo 605,76 667,59 651,94 620,77 705,28
USD-kurs, gennemsnit 653,43 667,03 631,74 659,53 673,27

Nøgletal for 2016-2018 er ikke justerede i forhold til IFRS 16.

De anførte nøgletal er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger og nøgletal". Dog er "Salgsavancer og -tab, skibe m.v.", ikke medtaget i EBITDA. Der henvises til definitioner under afsnittet "Forklaring af hoved- og nøgletal". Der er korrigeret for Selskabets beholdning af egne aktier.

1) "Justeret årsresultat" er beregnet som "Årets resultat" justeret for "Salgsavancer og -tab, skibe m.v.", inklusive justering for salg af skibe i joint ventures.                                 

2) Energy Efficiency Operational Indicator (EEOI) er en måling af effektivitet og defineres som mængden af udledt CO2 pr. ton last transporteret 1 mil.

3) Lost Time Injury Frequency (LTIF) er frekvensen af arbejdsulykker, hvor en sømand ikke er i stand til at arbejde i mere end 24 timer pr. 1 million arbejdstimer.

                            
4) The payout ratio er beregnet på baggrund af det foreslåede udbytte for året inkl. ekstraordinært udbytte udbetalt i året.

Vedhæftede filer

Nr. 56 Årsrapport 2020 og forventninger 2021 (1) Annual Report 2020 Hoved- og nøgletalsoversigt

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

12:18 Sydbank: Tømmermænd efter aktiefesten var kun et spørgsmål om tid
11:58 Europa/aktier: Bank til tech-, luksus- og bilsektoren og især Universal
11:34 Obligationer/middag: Rentefald sætter ind efter sløj erhvervstillid i Tyskland
11:24 Aktier/middag: Rød bølge fra USA skyller ind over C25
10:23 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal - aktien stiger
10:04 Tyskland: IFO-indekset skuffer i juli - falder trods ventet stigning
09:36 Amerikansk biotekselskab i tocifret plus: Gør klar med fase 3-studie af vægttabsmiddel
09:19 Aktier/åbning: DSV blandt de få lyspunkter i rødt marked
09:02 Danske Banks udlodning til aktionærerne belønnes med løftet kursmål hos børshus
08:59 Obligationer/åbning: Global rentestigning smitter af i Danmark
08:23 Aktier/tendens: Store fald i USA kan smitte af på det danske marked
08:18 Sydbank: Investorernes pludselige recessionspanik er overdrevet
07:53 Råvarer: Olieprisen falder på bekymring for svag kinesisk efterspørgsel
07:51 Sanofi hæver prognosen for 2024 efter stærkt kvartal
07:37 Nestlé sænker forventningerne: Aftagende priser tynger salgsvæksten
07:22 Tysk Vestas-rival opjusterer efter stærk driftsfremgang i første halvår
07:16 Schweizisk medicinalgigant opjusterer efter fremgang i andet kvartal
06:54 Asien: Amerikansk tech-udsalg smitter kraftigt af i især Tokyo
06:54 Obligationer/tendens: Globalt rentemarked indikerer højere rente
06:35 DSV/SEB: Kursmålet hæves til 1410 kr. fra 1340 kr. efter flot regnskab