Ombytningsforhold ved fusion mellem afdelinger

Udgivet den 26-10-2020  |  kl. 11:06  |  

På den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen Nordea Invest afholdt den 29. april 2020 blev det besluttet at fusionere de nedenfor anførte ophørende afdelinger, med de nedenfor anførte fortsættende afdelinger.

Sammenlægningen af andele sker på baggrund af sidste indre værdi den 22. oktober 2020.

Ophørende afdeling Indre værdi Fortsættende afdeling Indre værdi Ombytningsforhold
Nordea Invest Japan KL
 (DK0010112432)
87,413859 Nordea Invest Japan Enhanced KL (DK0060950038) 97,628774 1:0,895369
Nordea Invest Fjernøsten KL
(DK0010197839)
121,320934 Nordea Invest Emerging Stars KL
(DK0060586394)
132,832620 1:0,913336
Nordea Invest Indien KL
(DK0060144962)
107,300857 Nordea Invest Emerging Stars KL
(DK0060586394)
132,832620 1:0,807789
Nordea Invest Østeuropa KL
(DK0015919591)
333,470468 Nordea Invest Emerging Stars KL
(DK0060586394)
132,832620 1:2,510456
Nordea Invest Kina KL
(DK0060134302)
92,727966 Nordea Invest Emerging Stars KL
(DK0060586394)
132,832620 1:0,698081

Hvis de ophørende investeringsbeviser ikke kan ombyttes til et helt antal investeringsbeviser i den fortsættende afdeling vil disse fraktioner af andele umiddelbart efter fusionen blive kompenseret kontant og indsat på den afkastkonto, der er tilknyttet depotet.

Fusionen har ikke skattemæssige konsekvenser.

Investeringsbeviserne i den ophørende afdeling udtages af medlemmernes depot. Samtidig indlægges de modtagne beviser i den fortsættende afdeling. Dette forventes at fremgå af medlemmernes depot den 27. oktober 2020.

Med venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Tom Holflod

Senior Product Manager

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk