ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

Udgivet den 25-03-2021  |  kl. 15:21  |  

ANNOUNCEMENT NO. 61 - 25 MARCH 2021

Torsdag den 25. marts 2021 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Dampskibsselskabet NORDEN A/S, jf. selskabsmeddelelse nr. 50 af 25. februar 2021.

Godkendelse af årsrapport

Generalforsamlingen godkendte den reviderede årsrapport.

Udbytte

Bestyrelsens forslag om anvendelse af årets resultat, herunder udbytte for 2020 på DKK 9,00 pr. aktie à DKK 1, blev vedtaget.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Klaus Nyborg, Johanne Riegels Østergård, Karsten Knudsen, Thomas Intrator, Helle Østergaard Kristiansen og Stephen John Kunzer blev genvalgt til bestyrelsen.

Valg af revisor

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Selskabets revisor.

Vederlagsrapport

Selskabets vederlagsrapport 2020 blev vedtaget i en vejledende afstemning.

Vederlagspolitik

Den fremlagte vederlagspolitik blev vedtaget.

Egne aktier
Bestyrelsen blev bemyndiget til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade Selskabet erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af 10% af aktiekapitalen til den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med en afvigelse på op til 10%.

Behandling af forslag
Den af bestyrelsen foreslåede vedtægtsændring, jf. dagsordenens punkt F4 om nedsættelse af aktiekapitalen, blev vedtaget. Der var ikke tilstrækkelig kapital repræsenteret på generalforsamlingen til at gennemføre det vedtagne forslag under punkt F4, og der er derfor i forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling også indkaldt til ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget indstilles til endelig vedtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes 6. april 2021 kl. 14.30 som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.

Inden gennemførelsen af kapitalnedsættelsen i punkt F.4 kræves udover vedtagelse på en ekstraordinær generalforsamling desuden, at Selskabets kreditorer via Erhvervsstyrelsens it-system bliver opfordret til at anmelde deres krav inden for den i Selskabsloven fastsatte frist.

- - - o 0 o - - -

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Klaus Nyborg som formand og Johanne Riegels Østergård som næstformand.

Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning:

Klaus Nyborg (formand)

Johanne Riegels Østergård (næstformand)

Karsten Knudsen

Thomas Intrator

Helle Østergaard Kristiansen

Stephen John Kunzer

Benedicte Hedengran Wegener (medarbejdervalgt)

Christina Lerchedahl (medarbejdervalgt)

Henrik Røjel (medarbejdervalgt)

Formandens beretning er tilgængelig i sin helhed på norden.com.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: +45 2311 9505

Vedhæftet fil

Nr. 61 Forløb af ordinær generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk