Selskabsmeddelelse 6/2019

Udgivet den 25-04-2019  |  kl. 09:32  |  

Nordic Shipholding A/S

Forløb af den ordinære generalforsamling den 25. april 2019

25. april 2019

NORDIC SHIPHOLDING A/S

Selskabsmeddelelse nr. 6/2019

Nordic Shipholding A/S afholdt i dag, torsdag den 25. april 2019, ordinær generalforsamling med dagsorden i henhold til indkaldelse af 28. marts 2019, hvor følgende punkter blev behandlet:

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2018 blev taget til efterretning.Årsrapporten for 2018 blev godkendt.Der blev meddelt decharge til selskabets bestyrelse og direktion.Bestyrelsens forslag om resultatdisponering blev godkendt.Bestyrelsens vederlag for 2019 blev godkendt.Efter bestyrelsens forslag blev Knud Pontoppidan, Jon Lewis, Kanak Kapur, Esben Poulsson, Jens V. Mathiasen og Philip Clausius genvalgt som medlemmer af bestyrelsen.PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisor.

Følgende forslag om forlængelse af bestyrelsens eksisterende bemyndigelser til den 25. april 2024 blev vedtaget af generalforsamlingen:

Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil i alt nominelt DKK 40.650.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.Bemyndigelse til at forhøje selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med indtil i alt nominelt DKK 20.325.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.Den samlede nominelle værdi af aktier udstedt i henhold til bemyndigelserne til at forhøje selskabets aktiekapital må ikke overstige DKK 40.650.000.Bemyndigelse til at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK 500.000.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af konvertible gældsbreve.Bemyndigelse til at optage lån for et samlet lånebeløb på DKK 250.000.000 uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer mod udstedelse af konvertible gældsbreve.Den samlede hovedstol af konvertible gældsbreve udstedt i henhold til bemyndigelserne til at optage lån må ikke overstige DKK 500.000.000.Bemyndigelse til at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK 40.650.000 med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Bemyndigelse til at udstede warrants med ret til at tegne aktier med en nominel værdi på indtil i alt DKK 20.325.000 uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.Den samlede nominelle værdi af de nye aktier udstedt efter udnyttelse af warrants udstedt i henhold til bemyndigelserne til at udstede warrants må ikke overstige DKK 40.650.000.

På et efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Knud Pontoppidan som formand og Jon Lewis som næstformand.

For yderligere oplysninger henvises til dagsordenen med de fuldstændige forslag i vedhæftede bilag.

Med venlig hilsen

Nordic Shipholding A/S

København, den 25. april 2019

For yderligere information:

Knud Pontoppidan, Bestyrelsesformand, Nordic Shipholding A/S, tlf. 39 29 10 00.

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
10,71%
 
20/09/19

 
7,91%
 
20/09/19

 
7,71%
 
20/09/19

 
4,22%
 
20/09/19

 
3,24%
 
20/09/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder