Systemisk Risikoråd fastholder buffer - holder øje med risikable lån

Udgivet den 27-09-2022  |  kl. 13:14  |  

Det er fortsat hensigtsmæssigt at indfase en højere kontracyklisk kapitalbuffer hos bankerne.

Det oplyser Det Systemiske Risikoråd, som har til formål at forebygge og reducere systemiske finansielle risici, efter et møde tirsdag.

- Rådet finder det fortsat hensigtsmæssigt, at den kontracykliske kapitalbuffer øges til 2,5 pct. fra marts 2023, hvilket blev vedtaget af Erhvervsministeren i marts 2022. Det er vigtigt, at bufferen bliver bygget op, så institutterne har noget at stå imod med, hvis risici og tab materialiseres, skriver rådet.

Det Systemiske Risikoråd vurderer hvert kvartal det passende niveau for den kontracykliske kapitalbuffer, og erhvervsministeren har fulgt Rådets henstilling om at hæve buffersatsen til 2,5 pct. fra 31. marts 2023.

Af meddelelsen fremgår det også, at rådet har observeret en øget udbredelse af lån med variabel rente og afdragsfrihed, der bidrager til risikoopbygning. En udvikling, der særligt er taget til i første halvår i forbindelse med lånomlægning.

- Udbredelsen af variabelt forrentede lån uden afdrag øger boligejernes følsomhed over for rentestigninger i en tid, hvor udsigt til høj inflation, rentestigninger og lavere økonomisk vækst præger dansk økonomi. Boligejere med variabelt forrentede lån uden afdrag er særligt følsomme over for rentestigninger, da det kan medføre en betydelig reduktion af deres rådighedsbeløb, skriver Rådet.

Derudover konkluderer Rådet, at højere volatilitet i de finansielle markeder har skabt behov for, at kreditinstitutterne har øget fokus på likviditetsstyring.

- Institutterne har dog fortsat pæn afstand til deres likviditetskrav, fremgår det.

.\\˙ MarketWire

Christian Iversen Kielberg

Tags:  macro❯  Danmark❯