Pensions Tjek

Pensionsoversigt

1

Fritagelse for PAL-SKAT

Penge

Med virkning fra 1. december 2009 blev det muligt for personer, der er skattemæssigt hjemmehørende i udlandet med en pensionsordning i Danmark at blive fritaget for betaling af PAL. Som udgangspunkt er disse personer PAL-pligtige til Danmark, men med en mulighed for at tilbagesøge den betalte PAL... Læs mere