Information og fakta om annoncering på npinvestor.dk og tilhørende digitale publikationer og tjenester.

 

Kontakt annoncesalg på direkte telefon +45 8830 0008 eller skriv en e-mail til annoncering@npinvestor.dk.

 

Velkommen til online medie- og udgiverhuset NPinvestor.dk

Med 12 års erfaring i branchen som et toneangivende finans- og investeringsmedie med egen journalistisk redaktion samt analyse- og investeringseksperter, er NPinvestor.dk et sikkert og pålideligt valg for annoncører som ønsker at ramme nogle af landets mest købedygtige og attraktive læsere og brugere.

Brugerprofilen er karakteriseret som dedikeret, aktiv og geografisk jævnt fordelt, med stor disponibel købekraft, formue og indkomst. Brugerne hører derfor til de mest investeringsaktive målgrupper i Danmark og kan karakteriseres som værende meningsdannere, beslutningstagere og storforbrugere af finansielle produkter og tjenester.

Hør mere om mulighederne for et konkurrencedygtigt forretningsfokus og hvordan du bliver annoncør på NPinvestor.dk. Klik her for at blive kontaktet med et godt tilbud og yderligere information omkring vores services.

I overskrifterne til venstre, findes yderligere fakta omkring priser, formater, placerings- og kombinationsmuligheder, samt Tekniske specifikationer.

NPinvestor.dk er medlem af Foreningen af Danske Interaktive Medier - FDIM og tilmeldt Analysesystemet Gemius. Systemet danner baggrund for de data vi kommunikerer ud omkring vores målgruppe, og de mennesker som besøger vores website.

Vi anvender et 3. parts banneradministrationssystem til styring af kampagner såvel som rapportering - se nærmere på www.emediate.com. Systemet understøtter en sikker og pålidelig leverance og opsamler besøgsstatistik på alle kampagner og den markedsføring vi afvikler.

NPinvestor.dk tilbyder et tæt, seriøst og serviceorienteret samarbejde med fokus på:

 • Konkurrencedygtige løsninger
 • Resultatskabelse
 • Effektoptimering

Kontakt NPinvestor.dk's salgsafdeling og få et uforpligtende bud på hvordan vi kan hjælpe din forretning til succes med online markedsføring på ét af Danmarks førende finans- og investeringsmedier.

Fdim.dk

Brugerprofil

NPinvestor.dk's loyale målgruppe - 65.000 unikke brugere pr. måned!

NPinvestor.dk er et niche-site for danske investorer i ordets bedste forstand. Virksomheden er siden sin lancering i 1996 gået mod en dybere dækning af finansområdet. Derfor fremstår NPinvestor.dk i dag som et investorsite med en meget købestærk, loyal og investeringslysten målgruppe.

På NPinvestor.dk kommer du langt med din markedsføring

Vi vil her beskrive målgruppen så præcist som muligt. Vores reference til demografien, er det analysesamarbejde som vi indgår i via Foreningen Af Danske Interaktive Medier.

Beskrivelse af NPinvestor.dk's målgruppe

 • Tæt på 15 % af vores brugere har en årlig personlig indkomst på mere end 600.000 kr. Dermed er vi på niveau med andre niche-sites som eksempelvis Mediawatch.dk, men foran bredere finanssites som business.dk, epn.dk og euroinvestor.dk.
 • Tæt på 17 % af vores brugere er selvstændige, og har formentlig en noget større indkøbsramme end gennemsnittet. Det tal er helt i top, og NPinvestor.dk overgåes her kun af Erhvervsbladet. Borsen.dk ligger til sammenligning med 12 % og business.dk med 10 %.
 • Mere end 12 % af vores brugere har enten en position som direktør eller indkøbsansvarlig. For andre erhvervssites er tallet lavere med borsen.dk som nr. 2 med en andel på 10 %.
 • Mere end 83 % af vores brugere er over 35 år, og dermed er NPinvestor.dk nummer 4 blandt samtlige internetsider i Danmark, når det gælder om at ramme målgruppen over 35 år.
 • Størstedelen af vores målgruppe har en længere videregående uddannelse.
 • Vores brugere anvender i gemmensnit vores website mere end andre tilsvarende medier. Det viser sig i antallet af læste sider pr. bruger, antallet af ugentlige og daglige besøg, tiden anvendt og involveringsgraden forbundet med samme - og selvfølgelig den interesse, som udvises for de budskaber og projekter som vi lancerer i vores marked. I gennemsnit ville en bruger på NPinvestor.dk anvende mediet 1 time og et kvarter. Til sammenligning ville tidsforbruget på epn.dk f.eks. være i omegnen af 20 minutter, og godt 7 minutter for penge.dk.

Har du ønsker om en yderligere specifikation og beskrivelse af NPinvestor.dk's målgruppe kan det findes ved at undersøge mere i Gemius. Såfremt du som annoncør ikke selv har adgang til Gemius, så send en mail til annoncering@npinvestor.dk eller ring på +45 8830 0010. Vi laver gerne undersøgelsen for dig.

Kilde: Gemius, September 2008

NPinvestor.dk versus andre medier

De rå tal fra Gemius understreger NPinvestor.dk's dominans mht. pengestærke brugere!

Procent af brugere med en personlig indkomst over 1 mio. kr.

 • NPinvestor.dk 4,87%
 • borsen.dk 4,10%
 • business.dk 2,82%
 • epn.dk 2,75%
 • euroinvestor.dk 2,31%
 • penge.dk 1,49%
 • Internet 1,03%

Procent af brugere med en personlig indkomst over 600.000 kr.

 • borsen.dk 15,79%
 • NPinvestor.dk 14,93%
 • epn.dk 11,85%
 • business.dk 11,72%
 • euroinvestor.dk 9,29%
 • penge.dk 9,07%
 • Internet 5,32%

Procent af brugere der er selvstaendige

 • NPinvestor.dk 16,58%
 • borsen.dk 12,07%
 • business.dk 10,84%
 • epn.dk 10,40%
 • penge.dk 10,27%
 • euroinvestor.dk 9,86%
 • Internet 6,88%

Procent af brugere der arbejder i den finansielle sektor

 • borsen.dk 9,36%
 • NPinvestor.dk 5,98%
 • epn.dk 5,81%
 • business.dk 5,70%
 • penge.dk 4,17%
 • euroinvestor.dk 4,05%
 • Internet 2,39%

Procent af brugere over 35 år

 • NPinvestor.dk 83,18%
 • epn.dk 73,62%
 • penge.dk 73,58%
 • borsen.dk 71,20%
 • business.dk 70,05%
 • euroinvestor.dk 60,69%
 • Internet 56,14%

Procent af brugere der har shoppet på nettet mere end 10 gange inden for de seneste 3 måneder

 • NPinvestor.dk 13,11%
 • euroinvestor.dk 12,03%
 • business.dk 11,80%
 • epn.dk 11,09%
 • borsen.dk 11,00%
 • penge.dk 10,36%
 • Internet 8,14%

Har du ønsker om en yderligere specifikation og beskrivelse af NPinvestor.dk's målgruppe kan det findes ved at undersøge mere i Gemius. Såfremt du som annoncør ikke selv har adgang til Gemius, så send en mail til

eller ring på +45 8830 0010. Vi laver gerne undersøgelsen for dig.

Kilde: Gemius, September 2008

Mediespecifikationer

Målret dine budskaber i nogen af de mest respekterede publikationer på markedet.

NPinvestor.dk udgiver flere professionelle digitale publikationer og tjenester, målrettet private og professionelle investorer, som er blandt de mest respekterede på markedet. - nyhedsbreve, analysebreve og magasiner, samt investortjenester som udgives dagligt eller ugentligt.

Kombinationen af de forskellige udgivelser tilbyder helt unik mulighed for at sammensætte en differentieret, spændende og relevant medieplan og samtidig opnå den maksimale effekt med den planlagte markedsføringsplan.

De digitale publikationer dækker over muligheden for Direct Mail til mere end 32.000 modtagere, Nyhedsbreve til mere end 32.000 abonnenter, Købs- og salgssignaler til mere end 15.000 abonnenter, DK Trends Aktiemagasin til mere end 11.000 abonnenter, samt Børsudsigten - et anerkendt og estimeret morgenbrev, med fokus på udviklingen på de finansielle markeder.

Publikationerne udgives i betalingsform og det faktum understøtter læsernes loyalitet og høje opmærksomhed mod den kontekst de enkelte produkter formidler. Et forhold som enhver interesseret annoncør kan drage fordel af.

Annoncering på NPinvestor.dk

En optimal segmenteret og effektstyret kampagne med mange muligheder og udførlig statistik.

 • Modtag markedsføring på et af Danmarks førende finansielle medier.
 • Kontakt mere end 65.000 unikke brugere om måneden, 35.000 ugentligt eller 10.000 dagligt. En af de mest eksklusive målgrupper i Danmark.
 • Kommuniker fra synlige placeringer med høj opmærksomhedsværdi.
 • Modtag rådgivning til en skræddersyet kampagne, som passer til dit annoncebehov og behov for kontakt.
 • Modtag en optimal og effektstyret kampagne med mange muligeheder for målrettet justering.
 • Modtag udførlig statistik på kampagnens resultater.

Kontakt os, og vi giver dig den nødvendige sparring.

Direct Mail

En målrettet e-mail der med fordel kan anvendes sammen med anden annoncering.

Direct Mail giver en professionel og målrettet præsentation i en e-mail til mere end 32.000 modtagere. Produktet kan med fordel anvendes til markedsføring af bank produkter, investering og finansrelaterede budskaber, børsintroduktioner, aktieemissioner, udbud af investeringsejendomme og formueprojekter.

Mailen kan med fordel anvendes som supplement til anden form for annoncering på NPinvestor.dk.

NPinvestors Nyhedsbreve

Hurtig og effektiv markedsføring til et stort antal unikke brugere.

NPinvestor.dk's finansielle nyhedsbrev giver et godt overblik over de vigtigste begivenheder på de finansielle markeder.

Nyhedsbrevet er seriøst og anerkendt og udkommer 2 gange dagligt til mere end 32.000 faste nyhedsabonnenter.

Nyhedsstrømmen skabes på baggrund af de artikler som NPinvestor.dk's journalister og analytikere dagligt udarbejder.

NPinvestor.dk's finansielle nyheder udgives i en White Label til flere af de største pengeinstitutter og lokalbanker i Danmark.

Nyhedsbrevet giver en hurtig og effektiv dækning til et stort antal individuelle brugere.

Nyhedsbrevet kan anvendes alene eller som supplement til anden annoncering på NPinvestor.dk.

Læs om NPinvestor.dk's andre nyhedsbreve her - Nyhedsbreve.

Købs- og Salgssignaler

Det ideelle sted til markedsføring af investering og finansrelaterede budskaber.

Et professionelt beslutningsprodukt til aktiehandel med tekniske købs- og salgsanbefalinger på danske og udenlandske aktier og investeringsforeninger.

Produktet udgives til private investorer og førende online banker i Danmark.

Signallisterne udkommer dagligt til mere end 15.000 abonnenter.

Brugssituationen henvender sig aktivt til aktiehandel og relaterede beslutningsområder.

Produktet kan med fordel anvendes til markedsføring af Banker, investering og finansrelaterede budskaber, børsintroduktioner, aktieemissioner, udbud af investeringsejendomme og formueprojekter.

Annoncen indrykkes i toppen med stor og målrettet synlighed.

DK Trends

DK Trends udsendes ugentligt til den købestærke målgruppe.

DK Trends er et betalingsabonnement som modtages af + 11.500 abonnenter.

Målgruppen er formuende og købestærk.

DK Trends udgiver et Uge magasin, Daglige Selskabsanalyser samt en Porteføljemodel som i 8 uf af de seneste 9 år har slået aktiemarkedet markant.

Magasinet udsendes hver fredag.

Annoncen indrykkes på side 2.

DK Trends er et uafhængigt rådgivningsmagasin til private og professionelle i investorer.
Magasinet har til formål udelukkende at give så gode anbefalinger som muligt.

Magasinet har en analytisk og journalistisk vinkel og behandler typisk følgende overskrifter:

 • Porteføljeberetning.
 • Aktieanalyse / - casestudier:
  Eks.: NKT - Vækst på flere områder!
 • Valuta & obligationer:
  Eks.: Japan - har lukket "gap'et"
 • Udenlandske markeder:
  Eks.: Dollaren - holder niveauet?
 • Uddannelses artikler:
  Eks.: Sådan udnytter man glidende gennemsnit.
 • Ugen der gik og finanskalender.

Prisliste for NPinvestor.dk og publikationer

Få overblik over priserne for annoncering på NPinvestor.dk.

CPM - omkostningen per 1000 sidevisninger. CPM 200 er således kr. 20.000 for 100.000 visninger.

Begrebet ROS - Run of Site - er et udtryk for at markedsføringen afvikles på www.NPinvestor.dk som helhed. Dvs.:

 • Forsiden
 • Alle artikler og nyheder
 • Kursinformation.
 • Investor, Debat, Tjenester m.v.

Kategorierne kan vælges særskilt. Kampagner kan segmenteres hvilket udløser en prisstigning. Flere annonceformater og placeringer kan vælges til kampagnen. Kampagnen tilføres fleksibilitet og prisen falder. Flere formater er typisk en fordel. Det giver flere kontaktpunkter og åbner mulighed for at kampagnens annoncevisninger kan optimeres frem mod det banner med bedst klikrate.

Format Størrelse Pris (CPM)
Top banner - Mega - (placeret i toppen af websitet) 930x180
930*200
728*90
ROS 70
kategori 90
Artikel banner 300x250 ROS 70
kategori 90
Skyskraber 160x600 ROS 75
kategori 95
Sponsorknap Efter aftale Forsiden 15.000,- kr. pr. måned
Kursside 25.000,- kr. pr. måned
NPinvestor.dk ejerskab 930x180
el. 728x90
300x250
160x600
Forsiden - Indhent tilbud
Publikationer Udsendelses­dag Modtagere Specs. CPD
Nyhedsbreve Udsendes dagligt 33.500 Efter aftale: tekst og grafik 4.500
Købs- og Salgssignaler Udsendes dagligt efter 17:00 13.400 Efter aftale: tekst og grafik 3.000
Magasiner - DK Trends Udsendes hver fredag efter middag 3.000 Indrykning efter aftale, A4 pdf., 4 farver. 5.000
Fokus Mail Udsendes efter aftale 33.500 Efter aftale: tekst og grafik max 720x1000 10.000

Klik her - for at hente prislisten i .pdf

Teknik og rapportering

Læs om teknik, rapportering, bannerformater mm.

Bannerne skal opfylde de tekniske krav, som NPinvestor.dk stiller, hvilket vil sige, at bannerne skal overholde visse formater. Se skemaet nederst på denne side.

Bannere generelt

Bannerne må gerne indeholde animationer, men der må maksimalt være 3 animationer eller én lang á 15 sekunders varighed. I denne forbindelse foreslås det at lave en mindre forsinkelse på animationsopstarten for at sikre, at brugerens side er uploadet. Vi tillader frit antal loops uanset format og placering.

Flash-bannere

Ved brug af Flash banner skal der altid leveres en back-up gif fil og indsættes korrekt clickTAG:

 1. Tag den normale click action, der linker direkte ud af Flash filen til en URL.
 2. Lav en usynlig "button", der skjuler hele banneret.
 3. På denne "button" indsættes URL med: clickTAG
 4. Den nye action vil nu se således ud: on(release) {getURL(clickTAG,"_blank");}
 5. Gem banneret og overfør det til et Flash format

Note:
- clickTAG skal skrives nøjagtigt: clickTAG
- Der må ikke være anførelsestegn omkring clickTAG

Anvendes streaming med lyd er det et krav, at banneret udelukkende aktiveres ved mouse-over samt at der er 1 sek. forsinkelse på selve aktiveringen af banneret.

Test af clickTAG

Upload Flash filen til en webserver. Læg URL'en ind i Flash filen og tilføj clickTAG. Se nedenstående eksempel: http://the.webserver.com/your_flash_file.swf?clickTAG=http://npinvestor.dk/. Når du klikker på Flash filen, fremkommer clickTAG URL'en (http://npinvestor.dk i eksemplet ovenfor).
Hvis du kommer til npinvestor.dk, ved at klikke på Flash filen, er implementeringen sket. Hvis der fremkommer en anden URL, er URL'en lagt ind i en Flash fil, uden clickTAG opsætning, hvilket ikke er korrekt.

Generelle betingelser

NPinvestor.dk forbeholder sig til enhver tid ret til at afvise materiale, der afviger fra ovenstående retningslinjer eller i øvrigt ikke er i tråd med mediets image.

Annonceformat Vægt Animation Loops Streaming
GIF/HTML Flash - - - -
728x90 30KB 40KB 15 sek. 3 Ubegrænset
930x180/200 30KB 40KB 15 sek. 3 Ubegrænset
300x250 30KB 40KB 15 sek. 3 Ubegrænset
160x600 30KB 40KB 15 sek. 3 Ubegrænset

Priser for bannerannoncer, sponsorater, e-mail-annoncer, kreative formater, animerede annoncer klik her eller kontakt annoncesalg på:

Telefon: +45 8830 0010
E-mail: annoncering@npinvestor.dk
Fax: 7014 1073

Vi er altid åbne for en dialog, hvis du sidder med et kreativt forslag til placering eller opbygning af annonce, strategien, mediemix og eksekveringen.

Kontakt

Kontakt os og hør hvad vi kan gøre for dig og din forretning.

Hvis du ønsker information om hvilke muligheder der findes, høre mere om priser, mediespecifikationer eller ønsker at modtage et tilbud skal du kontakte NPinvestor.dk's salgsafdeling pr. telefon +45 8830 0010 eller pr. e-mail annoncering@npinvestor.dk.