Indhold på NPinvestor.dk er til information - ikke rådgivning.

NPinvestor.dk stiller gratis nyheder og information om aktier og investering til rådighed for brugerne.

NPinvestor.dk yder IKKE investeringsrådgivning. Alt indhold, nyheder, analyser, data m.m. er alene beregnet til almindelig oplysning og kan aldrig stå alene som grundlag for en eller flere investeringsbeslutninger. Det tilrådes at søge alternative informationer og oplysning og evt. kvalificeret rådgivning hos en finansiel rådgiver.

NPinvestor.dk kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for de informationer som findes på siten - uanset om disse informationer mod forventning skulle være ukorrekte.

NPinvestor.dk er ikke ansvarlig for tab, der opstår som følge af brugen af npinvestor.dk, arkiv, analyser m.m. herunder alle relaterede abonnementsprodukter eksempelvis BørsUdsigten, Aktiemagasinet DK TRENDS eller SignalListen eller tab ved brug af Straticator eller Vikingen som følge af beskrivelser fundet på NPinvestor.dk.

Med tab menes at NPinvestor.dk under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for brugen af NPinvestor.dk det kan være i forhold til kontraktbrud, uagtsomhed eller anden form for tab, driftstab, indtægtstab, tabt forretningsmulighed, indirekte skade eller tab m.v. NPinvestor.dk kan derfor ikke pålægges ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte er pådraget på grundlag af de informationer som findes.

Indholdet på NPinvestor.dk er alene tænkt som generel information og kan på ingen måde sidestilles med rådgivning. NPinvestor.dk påtager sig endvidere intet ansvar for indholdet på andre internetsider, som det er muligt at linke til.

NPinvestor.dk er ikke et autoritativ medie, og fortolkninger af nyheder, begivenheder m.m. kan være udtryk for en subjektiv holdning.

NPinvestor.dk indeholder informationer og links til trediepart.

NPinvestor.dk opdaterer og vedligeholder løbende siten og hvad der med rimelighed kan forlanges for at sikre at oplysninger og informationer er korrekte og valide. NPinvestor.dk kan ikke garantere at det er tilfældet. Bl.a. grundet leverance af indhold og data fra trediepart. Brug af NPinvestor.dk foregår derfor på brugerens eget ansvar og risiko.

NPinvestor.dk kan endvidere ikke pådrages erstatningsansvar for skader på hardware eller software, som opstår som følge af brug af siden.

For så vidt angår vores online-aktiedebat skal det bemærkes, at de indlagte oplæg, spørgsmål og kommentarer alene er et udtryk for brugernes umiddelbare og subjektive opfattelse af et givent emne, sådan som det fremlægges af debatholder.
Derfor og af samme årsag kan der ikke efterfølgende rejses et erstatningskrav mod NPinvestor.dk.

På hjemmesiden – npinvestor.dk – er der indeholdt bannerannoncer, sponsoreksponering og links m.m. til eksterne hjemmesider, samarbejdspartnere og co-brandede web-sites. Formålet er at give brugeren en nem og hurtig adgang til relaterede oplysninger og tjenester, som kan være nyttige eller interessante for brugeren af NPinvestor.dk.

Indhold og oplysninger for varer, services eller tjeneste-ydelser er alene disse virksomheders og partneres ansvar. NPinvestor.dk godkender ikke og er ikke involveret disse hjemmesiders indhold. Det er alene brugerens eget ansvar og risiko. NPinvestor.dk kan der for ikke gøres ansvarlig for skade eller tab som følge af brugen og benyttelsen af sådanne web-sites.

NPinvestor.dk kan ikke gøres ansvarlig for tab eller skade, som følge af brugen og tilgang til npinvestor.dk - som indeholder virus eller er blevet ændret, forvrænget i ond hensigt.

Senest opdateret: 2. Januar 2009