Vilkår og betingelser for brug af NPinvestor.dk - herunder tjenester og abonnementer

Ethvert abonnement hos NPinvestor A/S er personligt. Det er ikke tilladt at videredistribuere, kopiere eller dele gratis som betalingsprodukter med trediepart jf. lov om ophavsret - læs mere om Ophavsret. Det er ikke tilladt at give andre personer adgang til sin personlige profil.

Se endvidere ansvarsfraskrivelse i bunden af dokumentet.

NPinvestor A/S opfordrer alle brugere at læse nærværende "Abonnementsvilkår og betingelser" grundigt igennem inden bestilling af såvel gratis tjenester som betalingsprodukter. I forbindelse med bestilling og køb af tjenester og produkter accepteres fuldt og endeligt ordlyden og meningen med nærværende regelsæt, vilkår og betingelser.

Bestilling, type og varighed

Bestilling af abonnement sker på npinvestor.dk eller et deraf beslægtet og/eller koncernforbundet selskab og/eller hjemmeside.

Som udgangspunkt leveres alle abonnementstyper og tjenester fra NPinvestor A/S 1.) via e-mail 2.) adgang til åbne og lukkede miljøer på npinvestor.dk samt 3.) mobile tjenester eller anden platform.

Fornyelse af abonnement sker automatisk via abonnementssystemet. Abonnenten skal ikke aktivt gennemføre en ny bestilling for en forlængelse af det eksisterende abonnement.

NPinvestor forbeholder retten til at ændre priser på abonnementer. Prisændringer vil blive annonceret på hjemmesiden. Den nye pris vil først være gældende næstkommende opkrævning.

Ansvarsfraskrivelse

NPinvestor A/S yder ikke investeringsrådgivning. NPinvestor.dk og diverse abonnementstjenester er alene et supplement og en generel information. Det anbefales at søge konkret rådgivning hos en professionel investeringsrådgiver. NPinvestor A/S kan ikke gøres ansvarlig for handlinger som direkte eller indirekte medfører tab. Læs mere her.

BørsUdsigten er et selvstændigt produkt som udgives af:
Allan Thestrup
Aragon Holding ApS
Vestgrønningen 3, 2791 Dragør
CVR-nr.: 27558798

DK Trends er et selvstændigt produkt som udgives af:
Lars Persson
LMT Holding 2007 ApS
CVR-nr.: 30277171

NPinvestor.dk påtager sig intet ansvar for køb, betalinger eller fejl i forbindelse med BørsUdsigten og DK Trends.

Abonnementstyper

Der skelnes mellem 1) privat og 2) ikke bank eller finansrelaterede virksomheder.

1) Privat

Varigheden af et abonnement svarer til det valgte abonnements periode. Fornyelsen sker med udgangspunkt i samme abonnementstype. Abonnementsperioden fornyes altid fremadrettet og med betaling forud. Abonnementet er altid fortløbende ind til det opsiges skriftligt af abonnenten. Bestillingen af et abonnement bekræftes første gang via e-mail, som fremsendes til abonnentens e-mailadresse. Efterfølgende fremsendes faktura til abonnenten på dennes e-mail. Det er muligt at få fremsendt faktura pr. post mod et tillæg på 50 kr. til at dække porto, papir, brev samt håndtering.

Personlig profil og abonnementsoversigt

Ved abonnementsbestilling oprettes en personlig profil med alle relevante brugerinformationer og en adgangskode. Det fremgår hvilke informationer, der som minimum er påkrævet for at kunne bestille et abonnement. Det er altid muligt for abonnenten at redigere i sin personlige profil - f.eks. e-mailadressen, hvorpå det bestilte abonnement eller tjeneste ønskes modtaget.

Som en service kan abonnenten via den personlige profil, få en historisk oversigt over alle abonnementer og fakturaer - betalte og ikke-betalte. Dette giver et hurtigt overblik, og nem adgang til selv at administrere sine abonnementer og overholde betalingsfrister og udløb af abonnementer.

"Brugernavn" er altid modtagerens e-mail adresse. "Adgangskode" genereres individuelt og kan ændres af brugeren selv ved log in og rette i den personlige profil.

Det er altid muligt at til- og framelde sig andre abonnementstyper og tjenester. Hvis et abonnement stoppes sker det altid ved udløb af en abonnementsperiode inden for den gældende opsigelsesfrist.

Fakturering

Fakturering i forbindelse med køb foregår som udgangspunkt kun online med fremsendelse af faktura via e-mail. Ved manglende rettidig betaling fremsendes betalingspåmindelse med rykkergebyr som almindelig brevpost. Det er muligt at få fremsendt faktura pr. post mod et tillæg på 50 kr. til at dække porto, papir, brev samt håndtering. Ved gentagne rykkere og manglende betaling overgives fordringen til retslig inkasso.

Et abonnement betales altid forud i forhold til den bestilte abonnementsperiode.

For virksomheder kan der fremsendes samlefaktura ved bestilling af flere abonnementer eller Virksomhedsløsninger. Betaling sker efter nærmere aftale.

Henvendelse vedr. abonnementsmuligheder skal ske til abonnement@npinvestor.dk.

NPinvestor A/S forbeholder sig ret til at godkende ordrer.

Gebyr for manglende fremmøde ved gratis arrangementer

I tilfælde af afbud skal det senest meddeles 2 dage inden kursets afholdelse. Ved udeblivelse uden varsel forbeholder NPinvestor.dk sig ret til at pålægge et gebyr på 300 kr.

Afbud mailes til bogholderiet på mail abonnement@npinvestor.dk eller telefon 8830 0006.

I tilfælde af meddelelse af manglende fremmøde foretages via telefon, fremsender NPinvestor.dk herefter bekræftelse per mail. Det er kursistens eget ansvar at tjekke at bekræftelsen på afbud per mail når frem inden for tidsfristen, hvorvidt det er accepteret af NPinvestor.dk.

2) Virksomhed

Virksomhedsaftale

Abonnenter som abonnerer på tjenester via privat ejet selskab har samme varepris som private investorer, men er underlagt lov om samhandel mellem virksomheder.

Finansvirksomheder, herunder banker, pensionsselskaber, forsikringsselskaber, investeringsselskaber mm. - typisk defineret som den finansielle sektor - der vil abonnere på en tjeneste, skal tegne abonnement svarende til 5 abonnementer, hvilket samtidig giver adgang for 5 unikke modtagere i virksomheden.
Ønsker en virksomhed i den finansielle sektor, abonnementer til flere modtagere, skal der laves en Virksomhedsaftale, hvor der kan tegnes yderligere abonnementer og/eller fri adgang for samtlige medarbejdere i en virksomhed. Kontakt NPinvestor A/S for yderligere oplysninger på: abonnement@npinvestor.dk.

Over for selskaber og virksomheder kan der tilbydes en virksomhedsaftale, som sikrer, at en række af virksomhedens nøglemedarbejdere, beslutningstagere og andre relevante nøglepersoner kan få deres eget personlige abonnement, produkt eller tjeneste.

Der kan etableres en skræddersyet intranetaftale for hele virksomheden, med fri adgang til alle abonnementsbetingede produkter og områder uden brug af "Brugernavn" og "Adgangskode".

Kontakt NPinvestor A/S for mere information.

Bestilling af introduktionsabonnement og fornyelse

Ved bestilling af et abonnement til reduceret pris i en introduktionsperiode, vil abonnementet efterfølgende og automatisk blive fornyet til den gældende ordinære abonnementspris for den tilsvarende abonnementsperiode.

Fornyelse af abonnement

Alle abonnementer forlænges automatisk 14 dage inden abonnementsperiodens udløb.

Tilmelding og betaling af produkter

Betaling af abonnement betales altid forud og er fortløbende til det opsiges.
Faktura for det bestilte abonnement fremsendes som almindelig faktura via e-mail, hvis ikke andet er aftalt.

Betaling kan ske via bank, egen netbank (som indbetaling eller indbetalingskort) eller via NPinvestor A/S' onlinebetalingssystem. Betalingen kan ske samtidig i forbindelse med bestillingen på npinvestor.dk.
Vælges online betaling via npinvestor.dk, foregår betaling automatisk og fortløbende jf. fremsendte faktura indtil abonnementet opsiges. (Som almindelig PBS betalingsservice).

Betaling af abonnement via egen Netbank til NPinvestor A/S's bankkonto:
Reg. Nummer: 5475
Kontonummer: 2009808

SMS tjenester

Såfremt man modtager en sms tjenester accepterer man også at modtage relevant information, kampagneinformation, tilbud og mm. som en del af de normale information fra NPinvestor.dk til abonnenterne.

Betaling af abonnement via Dankort

I tilsendte faktura er der under betalingsmetoder et link til online betaling, som man kan benytte. Det er også muligt, at logge ind på npinvestor.dk, logge ind på sin profil med e-mail og password, og betale under kontooversigt.

NPinvestor A/S forbeholder sig ret til at godkende eller underkende ordrer og nye såvel som eksisterende abonnementer.

Betalingspåmindelse og opsigelsesvarsel

Som en service til alle abonnenter som betaler via bankoverførsel fremsendes en betalingspåmindelse automatisk pr. e-mail før betalingsfristen for en ny abonnementsperiode.

Som en service til alle abonnenter som har automatisk forlængelse via dankort fremsendes en betalingspåmindelse automatisk pr. e-mail før betalingsfristen for en ny abonnementsperiode.

Opsigelse af abonnement

Alle abonnementstyper - gratis som betalende - er fortløbende indtil det opsiges af abonnenten.

Abonnementer på Realtidskurser kan dog opsiges fra NPinvestor A/S side med én måneds varsel.

Hvis et abonnement ønskes opsagt, skal dette ske inden starten på den nye abonnementsperiode. Opsigelsen af et abonnement skal være NPinvestor A/S i hænde senest 14 dage før en ny abonnementsperiode påbegynder.

Opsigelsen skal ske skriftligt pr. brev til selskabets e-mail til abonnement@npinvestor.dk:

Følgende personlige informationer skal fremgå i forbindelse med opsigelse:

  • Fulde navn
  • Kundenummer
  • Fakturanummer
  • E-mail (som tjenesten er tilmeldt på)
  • Abonnement/tjenesten det omhandler

Opsigelsen kan gøres online via den personlige profil på npinvestor.dk ved brug af personligt log-in eller pr. e-mail til abonnement@npinvestor.dk, I hht. opsigelsesfristen.

Opsiges et abonnement ikke rettidigt, inden for den fastsatte opsigelsesfrist, genererer abonnementssystemet automatisk en ny faktura til betaling. Opsigelsen vil da gælde ved den efterfølgende abonnementsperiodes udløb hvor abonnementet stopper.

Framelding af gratis abonnementer

Abonnenter som modtager abonnementer, tjenester og produkter, som er gratis, kan til enhver tid framelde sig.
Dette gøres via det link som er placeret i bunden af den e-mail som den givne tjeneste leveres på - f.eks. et nyhedsbrev eller investor analyser. Alternativt - såfremt abonnenten har en personlig profil på NPinvestor.dk, logges ind på den personlige profil, hvor abonnementet, som ikke ønskes er listet, og kan frameldes.

Adgangskode til abonnementet og oprettelse af personlig profil

Som abonnent på en tjeneste eller produkt hos NPinvestor.dk får alle brugere oprettet en profil, som brugeren selv kan redigere.
Dette gælder såvel betalende, som ikke betalende abonnementer. Derimod er det ikke alle gratis tjenester - f.eks. nyhedsbreve der giver adgang til en personlig profil.

Brugernavn (abonnentens e-mail) og adgangskode til den personlige profil fremsendes i forbindelse med første tilmelding på et givent produkt fra npinvestor.dk.

Brugernavn og adgangskode er som udgangspunkt den personlige e-mail og en autogenereret kode. Brugernavn og adgangskode kan ændres af abonnenten til en anden personlig kode.

Det er abonnentens eget ansvar at gemme og huske sit brugernavn og adgangskode. Hvis adgangskoden er glemt kan abonnenten benytte funktionaliteten Glemt kodeord. Alternativt kan der sendes en e-mail fra den adresse, hvor tjenesten modtages på til

.

Manglende betaling og rykkerprocedurer

Manglende betaling er ikke gyldig opsigelse. Modtages der ikke betaling for et abonnement efter fremsendelse af rykker standses leverancen indtil betaling er registreret. Når abonnementet er betalt, genaktiveres leverancen på den tilmeldte e-mail adresse.

I forbindelse med fremsendelse af betalingspåmindelse pålægges et rykker- og administrationsgebyr på 50 kr.

Såfremt betaling efter gentagne rykkere ikke er modtaget rettidigt, overdrages sagen til retslig inkasso.

Problemer i forbindelse med modtagelse af abonnementet

Abonnementer, produkter og tjenester hos NPinvestor.dk leveres som udgangspunkt pr. e-mail til den e-mail adresse, som er anført ved abonnementsbestillingen.

Det er abonnentens eget ansvar at sikre at leveringen sker til den korrekte e-mail-adresse og at leveringen ikke fanges i diverse spamfiltre, "Uønsket mail" eller at modtagerens internetforbindelse eller internetleverandør ikke på nogen måde "spærrer" for leverancen m.m.

Modtages produktet eller tjenesten ikke på den specificerede e-mailadresse mod forventning, skal abonnenten selv gøre opmærksom på problemet. Manglende levering skyldes i altovervejende grad spam-filtre i abonnentens mailsystem eller ved ændring af den tilmeldte e-mailadresse. Læs mere under punktet "Brugerinformation" for hjælp og fejlfinding på npinvestor.dk.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og
Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til
Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig
relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -
http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@npinvestor.dk

Private informationer

Al kundeinformation i forbindelse med bestilling af betalingsabonnementer såsom navne- og adresseoplysninger behandles vha. moderne informationssystemer og lagres hos NPinvestor A/S. Oplysningerne viderebringes ikke på nogen måde til tredjepart uden brugerens/abonnentens samtykke.

Forbehold - Ændring i vilkår og betingelser

NPinvestor A/S forbeholder sig ret til, på et ethvert tidspunkt at ændre i vilkår og betingelser uden forudgående varsel.

Modtagelse af information, tilbud, reklamer mm fra NPinvestor.dk

Ved bestilling, køb, deltagelse eller test af et af NPinvestor.dk's produkter, tjenester eller ydelser - gratis som betalingsprodukt - giver abonnenten, kunden eller brugeren samtidig tilladelse til at kunne blive kontaktet af NPinvestor A/S f.eks. pr. mail eller telefonisk i forbindelse med aktiviteter, tilbud, inspiration, undervisning m.m. eller anden information som NPinvestor A/S finder relevant. NPinvestor.dk's aktiviteter omfatter også NPinvestor Trading, samt øvrige tjenester og produkter.

Abonnementsservice

E-mail: abonnement@npinvestor.dk
Tlf.: 8830 0000

Senest opdateret: 16. Oktober 2012