Den økonomiske kalender kan du bruge til planlægning af handel, fremtidige ordrer og du kan se kommende markedsbegivenheder.

Økonomisk kalender

25/09 10:00
Tyskland, IFO-forventningsindeks, sep - est: 82,8; tidl: 82,6

25/09 10:00
Tyskland, IFO nuværende situation, sep - est: 87,9; tidl: 89,0

25/09 10:00
Tyskland, IFO-indikator, sep - est: 85,1; tidl: 85,7

26/09 15:00
USA, Boligpriser, m/m, jul

26/09 16:00
USA, Forbrugertillid, sep

26/09 16:00
USA, Salg af nye boliger, m/m, aug

27/09 08:00
Tyskland, Forbrugertillid, okt

27/09 10:00
Eurozonen, M3-pengemængde, y/y, aug

27/09 14:30
USA, Ordreindgang af varige goder, aug (foreløbig)

28/09 08:00
Danmark, Detailsalg, m/m, aug

28/09 09:00
Spanien, Forbrugerpriser y/y, sep

28/09 11:00
Eurozonen, Servicetillid, sep

28/09 11:00
Eurozonen, Industritillid, sep

28/09 11:00
Eurozonen, Økonomisk tillid, sep

28/09 11:00
Eurozonen, Forbrugertillid (endelig), sep

28/09 14:30
USA, Nytilmeldte ledige, uge 38

28/09 14:30
USA, Privatforbrug (3. opgørelse)

28/09 14:30
USA, BNP-vækst, årsbasis (3. opgørelse)

28/09 16:00
USA, Igangværende boghandler, m/m, aug

29/09 01:30
Japan, Arbejdsløshed, aug

29/09 01:50
Japan, Industriproduktion, m/m, aug

29/09 01:50
Japan, Detailsalg m/m, aug

29/09 03:45
Kina, Caixin service-PMI, sep

29/09 03:45
Kina, Caixin industri-PMI, sep

29/09 03:45
Kina, Caixin samlet PMI, sep

29/09 08:00
Danmark, BNP-vækst (QoQ), Q2

29/09 08:00
Danmark, Arbejdsløshed, aug

29/09 08:45
Frankrig, Forbrugerpriser, y/y, sep

29/09 09:55
Tyskland, Arbejdsløshed, sep

29/09 11:00
Eurozonen, Kerneforbrugerpriser, y/y, sep

29/09 11:00
Eurozonen, Forbrugerprisestimat, y/y, sep

29/09 11:00
Italien, Forbrugerpriser EU-harmoniseret, y/y, sep

29/09 14:30
USA, PCE-kerneprisdeflator, y/y, aug

29/09 14:30
USA, Privatforbrug, aug

29/09 14:30
USA, Personlig indkomst, aug

29/09 14:30
USA, Engroslagre, m/m, aug

29/09 15:45
USA, Chicago PMI, sep

29/09 16:00
USA, Michigan-tillidsindeks (endelig), sep

30/09 03:30
Kina, PMI service, sep

30/09 03:30
Kina, PMI industri, sep

02/10 01:50
Japan, Tankan-rapporten, Q3

02/10 09:55
Tyskland, PMI industri (endelig), sep

02/10 10:00
Eurozonen, PMI industri (endelig), sep

02/10 11:00
Eurozonen, Arbejdsløshed, aug

02/10 15:45
USA, PMI industri (endelig), sep

02/10 16:00
USA, ISM industri, sep

02/10 16:00
USA, Anlægsinvesteringer, m/m, aug

03/10 16:00
USA, Jolts-rapport, aug

03/10 17:00
Danmark, Nationalbankens valutareserve, sep

04/10 02:30
Japan, PMI Service (endelig), sep

04/10 02:30
Japan, PMI Samlet (endelig), sep

04/10 09:55
Tyskland, PMI Samlet (endelig), sep

04/10 09:55
Tyskland, PMI Service (endelig), sep

04/10 10:00
Eurozonen, PMI Service (endelig), sep

04/10 10:00
Eurozonen, PMI Samlet (endelig), sep

04/10 11:00
Eurozonen, Producentpriser, y/y, aug

04/10 11:00
Eurozonen, Detailsalg, m/m, aug

04/10 14:15
USA, ADP-jobrapport, sep

04/10 15:45
USA, PMI samlet (endelig), sep

04/10 15:45
USA, PMI service (endelig), sep

04/10 16:00
USA, ISM service, sep

04/10 16:00
USA, Ordreindgang af varige goder, aug

04/10 16:00
USA, Fabriksordrer, aug

05/10 08:00
Tyskland, Import, m/m, aug

05/10 08:00
Tyskland, Eksport, m/m, aug

05/10 09:30
Tyskland, PMI Samlet, sep

05/10 13:30
USA, Handelsbalance, aug

05/10 14:30
USA, Fortsat ledige, uge 38

05/10 14:30
USA, Nytilmeldte ledige, uge 39

02/11 17:00
Danmark, Nationalbankens valutareserve, okt

04/12 17:00
Danmark, Nationalbankens valutareserve, nov