Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Cibor6 ® Green

Udgivet den 11-04-2024  |  kl. 13:09  |  
Til
Nasdaq Copenhagen A/S
  Direktionen
Bernstorffsgade 40
1577 København V
www.rd.dkTelefon 7012 5300

11. april 2024


Selskabsmeddelelse nummer 27/2024

Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Cibor6 ® Green


Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Cibor6® Green pr. 1. juli 2024. Auktionerne vil blive afholdt den 27. og 29. maj 2024.

Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark tre nye obligationer til refinansiering af de tre låntyper. Obligationen bag RD Cibor6® vil på sigt blive anvendt til lånetilbud mens obligationerne bag RD Cibor6® Green og FlexKort® vil blive anvendt til lånetilbud umiddelbart efter refinansieringen.

På auktionerne skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M henholdsvis CITA 6M.

De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddelelse, så snart de foreligger.

Vedlagte bilag beskriver endvidere de nærmere vilkår for auktionerne samt de foreløbige udbudte mængder.

De endelige udbudte mængder offentliggøres primo maj.


Direktionen

Eventuel henvendelse kan rettes til Christian Rosenstand, Head of RD Funding, på telefon
45 13 20 19.

Vedhæftede filer

Nr. 27_Foreløbige mængder_dk Bilag til selskabsmeddelelse nr 27-2024_dk

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk