Brødrene A&O Johansen venter tilbagegang i 2024 fra opbremsning i markedet

Udgivet den 21-02-2024  |  kl. 17:35  |  
Arkiv: Foto

Brødrene A&O Johansen venter i 2024 fortsat tilbagegang som følge af en opbremsning i aktiviteten på selskabets markeder.

Det fremgår af selskabets årsregnskab, der er offentliggjort sent onsdag eftermiddag.

I det nye regnskabsår ser A&O omsætningen lande i niveauet 5000-5200 mio. kr., mens driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, ventes i niveauet 340-370 mio. kr. Før skat ventes overskuddet på 200-230 mio. kr.

Til sammenligning omsatte A&O i 2023 for 5261 mio. kr. og leverede et EBITDA-resultat på 405 mio. kr. Overskuddet før skat lød på 22 mio kr.

Forventningerne afspejler en opbremsning i markedsaktiviteten, der satte ind i midten af 2023.

- Opbremsningen i markedsaktivitet, der startede i midten af 2023, ventes at fortsætte i 2024. Den negativ vækst ventes at være omkring 10-15 pct. i starten af året. Markedsaktiviteten ventes gradvist at bedres gennem 2024 og ventes at vise et højere salgsindeks end i første kvartal af året, skriver selskabet i sit årsregnskab.

Prognosen for 2024 er desuden behæftet med særlig stor usikkerhed som følge af geopolitik og makroøkonomiske spændinger, pointeres det.

A&O venter endvidere at kunne afbøde noget af den afmatning, der er ventet i selskabets markeder. Mens markederne bredt ses gå tilbage med 3 til 7,5 pct., vurderer A&O gennem sit momentum at kunne afbøde en del af aktivitetsnedgangen. Samlet venter selskabet, at toplinjen vil svinde ind med 1-5 pct. i 2024.

Som følge af tilbagegangen i 2023 sammenlignet med 2022 er aktionærernes udbytte sænket til 3,75 kr. per aktie fra 5,25 kr. året før. Udlodningen på 50,9 pct. af nettooverskuddet er fortsat i overensstemmelse og helt i toppen af A&O's egen politik om en udbetaling på 33-50 pct.

Tal fra A&O Johansens årsregnskab for 2023:

Mio. kr. FY 2023 FY 2022
Nettoomsætning 5261,0 5375
EBIT 292,2 383,6
Resultat før skat 261,8 377,4
Nettoresultat 206,1 294,5
Udbytte per aktie (kr.) 3,75 5,25

A&O Johansens forventninger til 2024:

Mio. kr. Ved FY 2023
Omsætning 5000-5200
EBITDA 340-370
Resultat før skat 200-230

.\\˙ MarketWire

Morten Frederik Heltoft

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Seneste nyheder