Cheføkonom ser udfordret dansk økonomi - men også lyspnkter

Udgivet den 31-01-2023  |  kl. 11:06  |  

Dansk økonomi klarede sig overraskende godt i store dele af 2022, hvor det ellers ikke skortede på dårlige nyheder, men modvinden kan efterhånden ses i nøgletallene.

Det skriver cheføkonom Palle Sørensen fra Nykredit Markets, som fortsat ser teknisk recession som hovedscenariet, men ikke en dyb krise.

- Nu ses der dog spæde tegn på opbremsning. Antallet af konkurser er steget, hvilket til dels afspejler, at antallet af konkurser formentlig var kunstigt lavt under pandemien på grund af generøse hjælpepakker og statslån.

- Men det afspejler også, at flere sektorer oplever lavere aktivitet, herunder ikke mindst byggeriet, hvor anekdotisk evidens indikerer betydelig tilbagegang, skriver Palle Sørensen i en kommentar.

DETAILSALGET RAMT

Endvidere peger han på, at detailsalget efterhånden også ser ud til at være ramt af den historisk store udhuling af købekraften, som danskerne oplevede sidste år.

Dertil kan lægges effekten af rentestigningerne, der øger incitamentet til at spare op, og betyder at flere penge går til rentebetalinger hvorved forbruget klemmes.

Cheføkonomen bemærker dog, at detailsalget var kraftigt forhøjet under pandemien, da danskerne i stort omfang var afskåret fra at bruge penge på tjenesteydelser.

- For nuværende ligger detailsalget målt i mængder dog kun lidt under niveauet før pandemien, men forventningen er yderligere svækkelse de kommende måneder, vurderer Palle Sørensen.

Han ser desuden tegn på, at de danske eksportvirksomheder begynder at opleve tilbagegang - samt spæde tegn på afmatning på arbejdsmarkedet. Dertil kan lægges et tyk i erhvervstilliden.

- På den anden side taler en række forhold for en mere mild krise. Vigtigst af alt er den europæiske gaskrise blevet mindre alvorlig end frygtet.

- Siden juni måned har vi også set markante fald i en række centrale råvarepriser, herunder olie, industrimetaller, fragt og hvede. Det vil medvirke til at bringe inflationspresset ned fremadrettet, skriver Palle Sørensen.

Han venter, at aktiviteten vil være faldet i fjerde kvartal sidste år, og det formodes at fortsætte ind i første kvartal i år.

SER IKKE DYB KRISE

- Dansk økonomi vil dermed være i teknisk recession ved udgangen af første kvartal. Derefter ventes positiv men moderat vækst de kommende år - men der er ikke tale om dyb krise, vurderer Palle Sørensen.

For dansk økonomi skønnes en positiv BNP-vækst i 2022 på 3,0 pct., men ifølge Palle Sørensen er det vigtigt at holde sig for øje, at det i et stort omfang afspejler såkaldt overhæng - altså at væksten i 2021 trak væksten i 2022 op.

- Udfordringerne ventes at være betydelige i 2023. Det vil sende væksten helt ned på minus 0,2 pct., for så vende tilbage i 2024 og lande på 1,1 pct., skønner cheføkonomen.

I forhold til inflationen ser Nykredit Markets et markant fald i år. Navnlig vil faldende energipriser i kombination med faldende råvarepriser trække inflationen ned i de kommende måneder.

- Derudover begynder basiseffekterne at være relativt store - altså det faktum at nogle af prisstigningerne, vi så sidste år, falder ud af inflationen.

For 2023 ser finanshuset en gennemsnitlig inflation på 4,7 pct. mod en inflation i 2022 på 7,7 pct. I 2024 ses inflationen aftage yderligere til 2,3 pct.

.\\˙ MarketWire

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  macro❯  Danmark❯