DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S - UGENTLIG RAPPORTERING OM AKTIETILBAGEKØB

Udgivet den 01-03-2021  |  kl. 09:19  |  

MEDDELELSE NR. 54 - 1. MARTS 2021

Den 4. november 2020 iværksatte NORDEN et aktietilbagekøbsprogram i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning). Aktietilbagekøbsprogrammet løber fra 4. november 2020 senest til og med udgangen af februar 2021. Se selskabsmeddelelse nr. 87 af 4. november 2020 for yderligere detaljer.

I medfør af tilbagekøbsprogrammet vil NORDEN købe aktier for op til samlet USD 20 mio. (ca. DKK 126 mio.).

Følgende transaktioner er foretaget under dette program:

Dato Antal aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktionsværdi (DKK)

 
I alt, seneste meddelelse  

1.026.500
 

113,57
 

116.574.868
22/2/2021 13.000 125,41 1.630.330
23/2/2021 15.000 124,74 1.871.100
24/2/2021 15.000 125,31 1.879.650
25/2/2021 16.000 127,39 2.038.240
26/2/2021 15.300 130,26 1.992.978
Akkumuleret 1.100.800 114,45 125.987.166

Siden aktietilbagekøbsprogrammet blev iværksat den 4. november 2020, er der samlet købt 1.100.800 aktier for et samlet beløb på DKK 125.987.166, og aktietilbagekøbsprogrammet er dermed afsluttet.

Efter ovenstående transaktioner ejer NORDEN i alt 3.442.197 egne aktier (tallet er justeret for udnyttelse af købsoptioner på 18.070 aktier i forbindelse med selskabets incitamentsprogram i januar), svarende til 8,46 %. Det samlede antal aktier i NORDEN udgør 40.700.000 mio. Fratrukket egne aktier udgør antallet 37.257.803 aktier.

Med venlig hilsen,

Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Klaus Nyborg

Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:

Klaus Nyborg, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3315 0451

Vedhæftede filer

Nr. 54 Afsluttende ugentlig rapportering om aktietilbagekøb Appendix

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk