Demant A/S: Kapitalnedsættelse samt antal stemmerettigheder og kapital

Udgivet den 20-04-2020  |  kl. 12:43  |  
Selskabsmeddelelse nr. 2020-06 20. april 2020

Gennemførelse af kapitalnedsættelse i Demant A/S

Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 2020-04 blev det på Demant A/S' ordinære generalforsamling den 10. marts 2020 besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med nominelt DKK 919.173,40 fordelt på 4.595.867 aktier a DKK 0,20 svarende til selskabets beholdning af egne aktier pr. 4. februar 2020 fraregnet aktier til dækning af ledelsens fastholdelsesprogram og medarbejdernes aktielønsordning.

Offentliggørelse af kapitalnedsættelsen har fundet sted i Erhvervsstyrelsens it-system den 12. marts 2020. Proklamafristen er udløbet uden indsigelser. Kapitalnedsættelsen er derfor anmeldt endeligt til Erhvervsstyrelsen. Efter kapitalnedsættelsen udgør aktiekapitalen i Demant A/S nominelt DKK 48.138.233,60.

I henhold til § 32 i lov om kapitalmarkeder oplyses det hermed, at selskabets samlede aktiekapital og samlede antal stemmerettigheder er opgjort til:

Aktiekapital (nominelt):              DKK 48.138.233,60
           
Antal stemmerettigheder:           240.691.168

* * * * * * *

Yderligere information:
Adm. direktør Søren Nielsen
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:
CFO René Schneider
IR-chef Mathias Holten Møller
IR Officer Christian Lange
Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen

 

Vedhæftet fil

2020-06 Gennemførelse af kapitalnedsættelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk