Demant A/S: Ledende medarbejderes transaktioner

Udgivet den 02-07-2020  |  kl. 13:25  |  
Selskabsmeddelelse nr. 2020-09 2. juli 2020

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Demant A/S-aktier

Indberetning i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19, stk. 1, litra a, af ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med Demant A/S-aktier:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Anja Madsen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3) Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auk-
tionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn Demant A/S
b) LEI-kode 213800RM6L9LN78BVA56
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle
instrument, instrumenttypen

 

Identifikationskode
Aktier

 

 

DK0060738599
b) Transaktionens art Køb
c) Pris(er) og mængde(r) Pris  Mængde
DKK 176,20  751 stk.
DKK 176,00  100 stk.
d) Aggregerede oplysninger:
- Aggregeret mængde
- Pris
 

851 stk.
DKK 176,17
e) Dato for transaktionen 29. juni 2020
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S

* * * * * * *

Yderligere information:
Christian Lange, Investor Relations Officer
Trine Kromann-Mikkelsen, VP Corporate Communication & Relations
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
 

 

Vedhæftet fil

2020-09 Indberetning om aktiekøb

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder