Demant A/S: Opdatering vedrørende effekten af coronavirus

Udgivet den 17-06-2020  |  kl. 05:48  |  
Selskabsmeddelelse nr. 2020-08 17. juni 2020

Opdatering vedrørende effekten af coronavirus

Forbedrede vilkår på høresundhedsmarkedet som følge af den gradvise genåbning af samfund
Koncernens omsætnings-runrate (inkl. EPOS) ligger p.t. på 50-60 % af vores oprindelige forventninger
Forventninger til 2020 er fortsat trukket tilbage pga. usikkerhed om, hvor hurtigt vi vil se bedring

I de seneste uger er de indførte restriktioner som følge af coronavirus blevet lempet i mange lande, deriblandt de vigtigste markeder for høresundhedsprodukter, og efterhånden som samfund gradvist åbner igen, er også mulighederne for at servicere brugerne blevet bedre. Forholdene på høresundhedsmarkedet er således blevet forbedret siden begyndelsen af maj, da vi offentliggjorde vores periodemeddelelse, men markedsforholdene varierer betydeligt fra land til land og fra det ene forretningsområde til det andet. De faktorer, der grundlæggende driver efterspørgslen efter høresundhed, produkter og tjenesteydelser, er uændrede, og vi har ikke set nogen tegn på betydelige ændringer i brugernes villighed til at søge hjælp og vejledning under den gradvise genåbning af samfundet. Vi er stadig af den opfattelse, at vi vil se en ophobet efterspørgsel efter høresundhedsprodukter og -tjenesteydelser materialisere sig, og den kan meget vel fortsætte ind i 2021, men der er fortsat usikkerhed om både timingen og omfanget heraf.

Forretningsaktiviteter

Efterhånden som regeringerne i de forskellige lande har lempet coronavirus-restriktionerne, er efterspørgslen efter høresundhedsløsninger steget gradvist i de seneste uger, og koncernens omsætnings-runrate (inkl. EPOS) ligger i øjeblikket på 50-60 % af vores oprindelige forventninger (30 % i begyndelsen af maj) - dog med betydelige forskelle fra land til land og fra den ene forretningsaktivitet til den anden.

I vores forretning for engrossalg af høreapparater er omsætnings-runraten steget til nu 60-70 % af vores oprindelige forventninger (20 % i begyndelsen af maj). Efter lempelse af restriktionerne er forholdene blevet betydeligt bedre på en række europæiske markeder, deriblandt hovedparten af de nordiske lande, Tyskland og Schweiz. I Frankrig, Spanien og Italien er genåbningen sket langsommere, og i Storbritannien er aktivitetsniveauet stadig meget lavt. I USA ser vi betydelige forskelle i aktivitetsniveau fra stat til stat. Generelt er aktivitetsniveauet blandt de uafhængige audiologer steget betragteligt, men i andre kanaler, inklusiv VA (Veterans Affairs), sker stigningen i et meget langsommere tempo. I Asien fortsætter aktivitetsniveauet i Kina med at nærme sig en normalisering, mens høresundhedsmarkedet i andre dele af verden, deriblandt Sydamerika, stadig er alvorligt påvirket af coronavirus.

Siden begyndelsen af maj har vi ligeledes set en stigning i omsætnings-runraten i vores forretning for detailsalg af høreapparater, som i øjeblikket er 40-50 % af vores oprindelige forventninger (20 % i begyndelsen af maj). Som følge af de forbedrede markedsforhold er vi begyndt at genåbne klinikker på stort set alle de markeder, hvor vi er aktive, men stigningen i omsætningen sker langsommere end i engrosforretningen på grund af timingen af fakturering.

I Høreimplantater er omsætnings-runraten i øjeblikket 30-40 % af vores oprindelige forventninger (20 % i begyndelsen af maj). Vi har set forbedringer i begge forretningsområder, men den positive udvikling i vores forretning for benforankrede høreløsninger (BAHS) sker hurtigere end i vores forretning for cochlear-implantater (CI).

I Diagnostik er omsætnings-runraten på nuværende tidspunkt 60-70 % af vores oprindelige forventninger (60 % i begyndelsen af maj). Samlet set er antallet af nye ordrer steget i de seneste uger, men salget på en række udviklingsmarkeder er stadig hårdt ramt.

I Kommunikation (EPOS) ligger omsætnings-runraten fortsat på ca. 120 % i forhold til vores oprindelige plan (120 % i begyndelsen af maj), hvilket skyldes den stadigt store efterspørgsel efter headsets på grund af den øgede brug af virtuelle samarbejdsplatforme. Vi fokuserer på at kunne imødekomme efterspørgslen efter headsets, men som følge af kortsigtede begrænsninger i produktionen er antallet af restordrer stadig betydeligt.

Øvrige forhold

Takket være øget produktion er bruttomarginen steget siden begyndelsen af maj, hvor den lå på det laveste niveau, men vi vil fortsat opleve modvind, indtil produktionen er helt normaliseret. Efterhånden som vi genoptager vores kommercielle aktiviteter og øger vores driftsaktiviteter som følge af de forbedrede markedsvilkår, vil OPEX hurtigere end omsætningen nærme sig et normalt niveau, og runraten er nu 75-85 % af vores oprindelige planer (60 % i begyndelsen af maj). Vi forventer, at vores resultat af primær drift før engangsomkostninger relateret til konsolideringen af EPOS vil være negativt i første halvår.

Selvom antallet af forsinkede betalinger fra kunder indtil videre kun har været meget begrænset, så forventer vi at indregne et vist niveau af nedskrivninger på tilgodehavender i første halvår. Som tidligere meldt ud har vi udvidet vores tilgængelige kreditfaciliteter betydeligt siden begyndelsen af året, og trods vores forventninger om en betydelig nedgang i vores cashflow i de kommende måneder, forudser vi ikke nogen udfordringer i forhold til likviditet hverken på kort eller mellemlang sigt.

Forventninger til 2020

Den 15. marts trak vi vores forventninger til 2020 tilbage som en direkte konsekvens af coronavirus. Selvom restriktionerne som følge af nedlukninger er blevet lempet på mange markeder i de seneste uger, mangler vi gennemsigtighed, hvad angår hastigheden af den aktuelle bedring hen imod normalisering af høresundhedsmarkedet - særligt på nogle af vores hovedmarkeder. Vi er derfor stadig ikke i stand til at udstikke økonomiske forventninger til 2020.

Vi bibeholder suspenderingen af vores aktietilbagekøb, indtil vi har et bedre overblik over de økonomiske konsekvenser af den nuværende situation.

Lige så snart vi er i stand til at komme med en ordentlig vurdering af effekten af coronavirus på høresundhedsmarkedet og den afledte effekt på vores egen forretning, vil vi offentliggøre vores opdaterede forventninger til 2020, ligesom vi vil offentliggøre nye væsentlige informationer, hvis og når de bliver tilgængelige. Vores halvårsrapport for 2020 offentliggøres ifølge planen den 17. august 2020.

*******

Demant afholder en telekonference den 17. juni 2020 kl. 14.00 CET. For deltagelse i konferencen anvendes et af følgende telefonnumre: +45 3544 5577 (DK), +44 3333 000 804 (UK) eller +1 6319 131 422 (USA).
Pinkoden er 58992666#. Præsentationen, som vil blive gennemgået på telekonferencen, vil blive uploadet på www.demant.com, kort før konferencen starter.

Yderligere information:
Koncernchef og adm. direktør Søren Nielsen
Telefon +45 3917 7300
www.demant.com
Øvrige kontaktpersoner:
René Schneider, CFO
Mathias Holten Møller, Head of Investor Relations
Christian Lange, Investor Relations Officer
Kommunikationschef Trine Kromann-Mikkelsen

Vedhæftet fil

2020-08 Opdatering vedrørende effekten af coronavirus

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:51 Europa/lukning: Sur aktiestemning efter stigning i renterne
17:03 Onsdagens obligationer: Tiårige danske rente nær højeste niveau siden november
17:03 Onsdagens aktier: Vestas, GN og Ørsted tyngede i rødt og rentefølsomt marked
15:59 Novos gigantopkøb godkendes af Catalents aktionærer
15:53 USA/åbning: Klar rød aktiestart i New York men flere individuelle lyspunkter
15:07 Valuta: Euro lettere svækket trods stigning i tysk inflation
14:51 Økonomer om højere tysk inflation: Komplicerer vejen mod lavere renter
14:14 USA/tendens: Rød start i vente på rentebekymring før inflationstal fredag
14:04 Tysk inflation tiltog som ventet i maj
13:16 Conocophillips køber Marathon Oil i handel til 155 mia. kr.
12:45 Novos vækstmarked tegner vildere og vildere: Fedmemarkedet ses passere 1000 mia. kr.
12:41 Europa/aktier: Energisektor styrer uden om brede fald drevet af stigende renter
12:07 Obligationer/middag: Højeste tiårige danske rente i godt en måned
11:48 Aktier/middag: Stigende renter presser aktier i uge med inflationsfokus
11:31 Freetrailer løfter forventningerne til hele året efter pæn vækst
11:20 Økonomer er enige: ECB sætter renten ned i næste uge - og renten vil få endnu et tryk i år
10:47 Analytiker: Intet dramatisk for Ørsted i USA-forlig - bliver faktisk positivt
10:26 Inflationen tiltog i de tunge tyske delstater - men holdt stand i ECB's hjemstat
09:33 Analytiker: Intet dramatisk for Ørsted i USA-forlig til 850 mio. kr. - det er dækket ind
09:30 Vestas etablerer en samlet organisation for teknologi, indkøb og produktion