Ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S den 27. april 2021

Udgivet den 27-04-2021  |  kl. 09:49  |  

På bankens ekstraordinære generalforsamling d.d. blev forslagene ifølge dagsordenen endelig vedtaget.

Til behandling var forslag fremsat af bestyrelsen om ændring af vedtægternes § 4, stk. 2 (bemyndigelsen til aktieudvidelse uden fortegningsret forlænges fra 1. marts 2022 til 1. marts 2026 og nedsættes samtidig fra 100 mio. kr. til 70 mio. kr.), § 4, stk. 3 (bemyndigelsen til aktieudvidelse med fortegningsret forlænges fra 1. marts 2022 til 1. marts 2026 og nedsættes samtidig fra 200 mio. kr. til 140 mio. kr.), § 16, stk. 1, litra b (ændring til "lovgivningens krav" samt "særlig" erfaring) samt generalforsamlingens bemyndigelse til bestyrelsen til brug for vedtægternes registrering.

Erhvervsstyrelsen anmodes herefter om registrering af det vedtagne.

Venlig hilsen

Jyske Bank

Kontaktperson: CFO, Birger Krøgh Nielsen, telefon +45 89 89 64 44.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 20210427

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder