Foreløbig opgørelse af resultatet for 2020 - Et år med markant styrket driftsindtjening

Udgivet den 14-01-2021  |  kl. 21:31  |  

SELSKABSMEDDELELSE nr. 1/2021

Intern viden


København, 14. januar 2021

Gyldendal A/S


På grundlag af foreløbige regnskabstal for 2020 forventer Gyldendal-gruppen en omsætning på ca. 900 mio. kr. (881 mio. kr. i 2019) og et driftsresultat på ca. 10 mio. kr. (22 mio. kr. i 2019). I selskabsmeddelelse nr. 5/2020 udmeldtes en forventet omsætning i 2020 på niveau med 2019 og et forventet driftsresultat (EBIT) tæt på nul med en usikkerhedsmargin på +/- 10 mio. kr.

Der var i 2020 forventet en forbedring af driftsindtjeningen efter de gennemførte driftsoptimeringer og omstruktureringer, herunder fusionen af Rosinante & Co med Gyldendal. Driftsforbedringerne i 2020 har haft en større positiv effekt end forventet. Oplags- og lagerstyringen har medført bedre dækningsgrader, og omstruktureringerne og omkostningsreduktionerne har fået hurtigere og større effekt.

De samlede forbedringer af driftsindtjeningen er forøget med 20-25 mio. kr. i forhold til de tidligere forventninger.

Årets driftsresultat blev som udmeldt påvirket negativt af Covid-19 situationen og af de foretagne driftsinvesteringer i streamingtjenesten Chapter, som blev lanceret i oktober 2020.

I løbet af året er Gyldendals Bogklubber relanceret med ny, abonnementsorienteret strategi. I den forbindelse har ledelsen revurderet værdien af immaterielle aktiver knyttet til bogklubaktiviteterne, og dette har medført nedskrivning af aktiver med 27 mio. kr. Nedskrivningerne er uden likviditetseffekt og forrykker ikke vurderingen af den nye strategi for bogklubberne, som i 2021 udvides med et digitalt medlemstilbud.

På trods af de negative resultatpåvirkninger fra Covid-19, Chapter og nedskrivning af aktiver forventes således et driftsresultat (EBIT) i 2020 på ca. 10 mio. kr.

Gyldendals årsrapport for 2020 offentliggøres den 11. februar 2021.


GYLDENDAL A/S


For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Morten Hesseldahl, telefon 2424 1669

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 1 - Foreløbig opgørelse af resultatet for 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk