Forløb af ordinær generalforsamling.

Udgivet den 13-07-2020  |  kl. 16:55  |  

Nasdaq Copenhagen


Silkeborg, den 13. juli 2020
Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2020


Vedr.: Forløb af ordinær generalforsamling.

Silkeborg IF Invest A/S har torsdag den 13. juli 2020 afholdt ordinær generalforsamling. 
Dagsordenen var følgende:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Fremlæggelse af årsrapport med årsberetning og revisionspåtegning.
3. Godkendelse af årsrapporten, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i 
    henhold til den godkendte årsrapport.
4. Behandling af forslag fra kapitalejere eller bestyrelse.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af 1 revisor, som skal være statsautoriseret.
7. Eventuelt.


Bestyrelsens formand Henrik H. Lyhne bød velkommen og oplyste, at bestyrelsen som dirigent havde udpeget advokat Tage E. Svendsen.
Dirigenten takkede for udpegningen og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Der var fremmødt 22 stemmeberettigede aktionærer på generalforsamlingen, som samlet, inklusive fuldmagter og brevstemmer, repræsenterede 38,2% af stemmerne svarende til 37.679.990 kr. af selskabskapitalen.


Ad 1. Bestyrelsesformand for Silkeborg IF Invest A/S, Henrik Lyhne, gennemgik bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 

Der fremkom enkelte spørgsmål til bestyrelsens beretning som ledelsen besvarede. 
Beretningen blev taget til efterretning.


Ad 2. Økonomidirektør i Silkeborg IF Invest A/S, Claus Christensen, gennemgik årsrapporten, herunder årsberetning og revisionspåtegning.

Der fremkom enkelte spørgsmål til årsrapporten som ledelsen besvarede. 


Ad 3. Generalforsamlingen godkendte årsrapporten for 2019.


Ad 4. Forslag fra bestyrelsen, i overensstemmelse med anbefalinger for god selskabsledelse, til vederlagspolitik for ledelsen (bestyrelse og direktion) i Silkeborg IF Invest A/S blev godkendt.


Ad 5. Som medlemmer af bestyrelsen valgtes:
Henrik H. Lyhne, Jesper Svenningsen, Søren Lysholt Hansen, Poul Konrad Beck og Majbritt Mikkelsen. Herudover havde Silkeborg Idrætsforening af 1917 udpeget hovedformand 
Poul Hansen til bestyrelsen.


Ad 6. Som revisor valgtes:
Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.


Ad 7. Ingen bemærkninger. 


Bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret med Henrik H. Lyhne som formand og Poul Konrad Beck som næstformand. 

Med venlig hilsen
Silkeborg IF Invest A/S

Kent V. Madsen        Claus Christensen
Adm. direktør          Økonomidirektør


Vedhæftet fil

6. Forløb af ordinær generalforsamling (20200713)

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

07:58 ISS H2: Skuffer på bundlinjen og driften efter fransk frasalg
07:51 Råvarer: Olieprisen stiger torsdag på forventninger om øget amerikansk efterspørgsel
06:57 Obligationer/tendens: Friske temperaturmålinger fra indkøbscheferne kan sætte retningen
06:46 Asien: Tokyo på kurs mod alle tiders rekord efter 25 år
06:35 Tokyo-børsens hovedindeks, Nikkei, oversteg torsdag den hidtidige rekord fra 1989
06:35 NKT får løftet kursmålet hos SEB med 7,1 pct. til 600 kr. efter regnskab og rekord
06:35 Fed-referat viser fortsat tilbageholdenhed i forhold til rentenedsættelser
06:34 Nvidia leverede stærkt kvartal med solid prognose - aktien steg markant
06:32 Asien: Tokyo på kurs mod alle tiders rekord efter 25 år
06:32 Valuta: Stabile markedsforhold med afventende investorer
06:32 USA/T-bond: Fortsat vægrende centralbanktop gav let rentestigning
06:32 USA/lukning: Nvidia faldt inden imødeset regnskab - bredt marked vendte til sidst
06:30 Kalender med link - torsdag den 22. februar
17:55 Better Collective venter tocifret salgs- og indtjeningsvækst i 2024
17:47 Europa/lukning: NKT og fransk rival lyste op i rødt marked
17:35 Brødrene A&O Johansen venter tilbagegang i 2024 fra opbremsning i markedet
17:07 Aktier/lukning: NKT i rekord efter stor stigning mens Bavarian, Zealand og Novo tog bunden
17:03 Obligationer/lukning: Renten steg let frem mod amerikansk rentereferat
16:46 Feds Barkin: Seneste inflationstal afspejler fortsat højt prispres
16:04 Columbus dropper anke efter betaling fra svensk selskab