Fremskyndelse af nuværende aktietilbagekøbsprogram og forpligtelse til nyt yderligere aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 31 mia. (ca. USD 5 mia.) over to år

Udgivet den 05-05-2021  |  kl. 05:55  |  

SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S - Fremskyndelse af nuværende aktietilbagekøbsprogram og forpligtelse til nyt yderligere aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 31 mia. (ca. USD 5 mia.) over to år

Bestyrelsen i A.P. Møller - Mærsk A/S (APMM) annoncerede i november 2020 et aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 10 mia. (ca. USD 1,6 mia.). Første fase af programmet på DKK 3,3 mia. (ca. USD 500 mio.) blev afsluttet den 29. april 2021. Bestyrelsen har besluttet at fremskynde det nuværende program. Derfor vil den resterende del af programmet på DKK 6,7 mia. (ca. USD 1,1 mia.) blive udført i én fase startende medio maj til ultimo september 2021.

Bestyrelsen i APMM har endvidere besluttet, i henhold til bemyndigelsen givet af generalforsamlingen i marts 2021, at forpligte sig til et yderligere aktietilbagekøbsprogram på op til DKK 31 mia. (ca. USD 5 mia.), der skal gennemføres i løbet af en periode på to år. Det nye program vil blive påbegyndt, når det nuværende program er afsluttet.

Beslutningen om at påbegynde et nyt aktietilbagekøbsprogram understøttes af den stærke indtjening og cashflow generering i både 2020 og 2021, som har ført til en væsentligt  lavere gearing af Selskabet til et gældsfrit niveau på et netto rentebærende gældsniveau, eksklusiv leasingforpligtelser og dermed forbedrede nøgletal i overensstemmelse med investment grade rating.

Det primære formål med aktietilbagekøbet er at tilpasse APMMs kapitalstruktur samt at opfylde forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer. De aktier, der ikke benyttes til at opfylde forpligtelser under langsigtede incitamentsprogrammer, foreslås annullerede.

Aktietilbagekøbsprogrammet vil foregå i flere faser og vil blive gennemført i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052, også refereret til som "Safe Harbour Regulativet".

A.P. Møller Holding A/S har indvilget i at deltage i det nye aktietilbagekøbsprogram ved løbende at sælge A- og B-aktier i forhold til sin ejerandel.

København, den 5. maj 2021.

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stig Frederiksen, tlf. +45 3363 3106

Head of Media Relations, Signe Wagner, tlf. +45 3363 1901

 

 

 

 

Side 1 af 1

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse - Fremskyndelse af nuværende aktietilbagekøbsprogram og nyt aktietilbagekøbsprogram

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk