Fusion af afdeling Asiatiske Aktier KL og Emerging Markets Aktier KL, begge afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest

Udgivet den 26-05-2020  |  kl. 12:00  |  

Copenhagen, May 26, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bestyrelsen i ovennævnte forening har den 26. maj 2020  oprettet fusionsplan vedrørende fusion af afdeling Asiatiske Aktier KL (SE-nr. 12 11 58 65) og afdeling Emerging Markets Aktier KL (SE-nr. 34 17 72 01) begge under Investeringsforeningen BankInvest (CVR-nr. 26 22 00 92) med den førstnævnte afdeling som ophørende afdeling og den sidstnævnte afdeling som fortsættende afdeling.

Desuden har bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Asiatiske Aktier KL (den ophørende afdeling) udarbejdet en fusionsredegørelse, der supplerer fusionsplanen.

Fusionen er betinget af, at den vedtages på en ekstraordinær generalforsamling i den ophørende afdeling, samt af at fusionen efterfølgende godkendes af Finanstilsynet.

Fra den 28. maj 2020 vil der på Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Asiatiske Aktier KLs (den ophørende afdeling) kontor på Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, i overensstemmelse med § 6, stk. 1 i bekendtgørelse om fusion og spaltning af danske UCITS, være fremlagt følgende dokumenter til eftersyn:

Fusionsplan;Fusionsredegørelse for den ophørende afdeling;Vurderingsmændenes erklæring om kreditorernes stilling;Seneste årsrapport for den ophørende afdeling og den fortsættende afdeling.

Dokumenterne vil ligeledes fra den 28. maj 2020 være at finde på www.bankinvest.dk.
Central investorinformation for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Asiatiske Aktier KL (den ophørende afdeling) er blevet opdateret med et afsnit vedrørende ovennævnte fusion. Central investorinformation for både den ophørende og fortsættende afdeling kan downloades fra www.bankinvest.dk.

København, den 26. maj 2020

Bestyrelsen for Investeringsforeningen BankInvest, afdeling Asiatiske Aktier KL og afdeling Emerging Markets Aktier KL

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk