Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Udgivet den 17-09-2020  |  kl. 11:37  |  

Selskabsmeddelelse 06 2020/21
Allerød den 17. september 2020


Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Matas aktier:  

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn Henrik Taudorf Lorensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Bestyrelsesmedlem
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn Matas A/S
b) LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) Hver type instrument, ii) Hver type transaktion, iii) Hver dato og iv) Hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Aktier i Matas A/S
DK0060497295
b) Transaktionens art Køb
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) DKK
143.600
Mængde(r)
2.000
 d)  Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris (DKK)  
e) Dato for transaktionen 17. september 2020
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen


For yderligere information

Anders T. Skole-Sørensen
CFO
Tlf.: + 45 48 16 55 55

Vedhæftet fil

06 2020-21 - Ledelsens køb af aktier - Indberetning om transaktioner DK

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk