NKT A/S 1. kvartal 2021: Forbedrede finansielle resultater drevet af øget aktivitet på tværs af forretningerne

Udgivet den 19-05-2021  |  kl. 05:29  |  

Selskabsmeddelelse

19. maj 2021
Meddelelse nr. 8

NKT A/S 1. kvartal 2021: Forbedrede finansielle resultater drevet af øget aktivitet på tværs af forretningerne

NKT CEO Alexander Kara siger:
- Vi havde en tilfredsstillende start på 2021. Vi så øget aktivitet på tværs af alle forretningsområder i NKT og NKT Photonics, og målsætningen om at forbedre vores indtjening viste sig i de finansielle resultater. Markedsudsigterne for NKT koncernens forretninger er drevet af flere megatrends, hvor den globale grønne omstilling er en af de vigtigste. Væksten i vores omsætning i 1. kvartal 2021 var et bevis på det potentiale som disse megatrends repræsenterer.


Finansielle højdepunkter

  NKT NKT Photonics
EUR mio. 1 kvt. 2021 1 kvt. 2021
Omsætning 296,0* 15,7
Organisk vækst 21% 26%
Operationelt EBITDA 30,2 -1,2
Operationel EBITDA-margin 10,2%* -7,6%

* Std. metalpriser

Finansielle forventninger til 2021
I NKT er de finansielle forventninger uændrede fra selskabsmeddelelse nr. 2 fra 24. februar 2021. Omsætningen (std. metalpriser) forventes at blive cirka EUR 1,1-1,2 mia. og operationelt EBITDA forventes at blive cirka EUR 80-110 mio.

I NKT Photonics forventes det at organisk omsætningsvækst bliver cirka 0-10% og EBITDA-marginen forventes at blive cirka 3-7%. Baseret på den finansielle performance i begyndelsen af 2021 forventes det at den organiske omsætningsvækst og EBITDA-marginen vil blive i den øvre ende af disse spænd.

NKT: Operationelt EBITDA blev næsten tredoblet
NKT øgede omsætningen (std. metalpriser) fra EUR 240 mio. i 1. kvartal 2020 til EUR 296 mio. i 1. kvartal 2021, svarende til organisk vækst på 21% med positivt bidrag fra alle tre forretningsområder. Den stigende indtjening som sås i 2020 fortsatte ind i 1. kvartal 2021. Operationelt EBITDA steg for alle tre forretningsområder og blev næsten tredoblet fra EUR 10,2 mio. i 1. kvartal 2020 til EUR 30,2 mio. i 1. kvartal 2021. I kvartalet sås et højt aktivitetsniveau på tværs af typer af energikabler i Solutions og et rekordhøjt resultat i Service & Accessories som havde en stor andel af reparationsarbejde. Applications fortsatte med at forbedre indtjeningsniveauet.

Ved udgangen af 1. kvartal 2021 udgjorde ordrebeholdningen af højspændingsprojekter EUR 2,95 mia. (EUR 2,48 mia. i std. metalpriser). Det var cirka EUR 120 mio. lavere end ved udgangen af 2020. I et historisk perspektiv forblev ordrebeholdningen på et højt niveau og signifikant over niveauer set før 2020. Efter kvartalsafslutningen blev NKT tildelt en turnkey-ordre på at tilslutte Troll West i Norge til elnettet på land. Kontraktværdien var cirka EUR 95 mio. (cirka EUR 85 mio. i std. metalpriser).

NKT Photonics: Højeste omsætning nogensinde i 1. kvartal
NKT Photonics' omsætning i 1. kvartal 2021 var EUR 15,7 mio., en stigning fra EUR 12,7 mio. i 1. kvartal 2020. Det svarede til organisk vækst på 26%. I 1. kvartal 2020 var omsætningen negativt påvirket af COVID-19 udbruddet. Drevet af den højere omsætning steg EBITDA til EUR -1,2 mio. i 1. kvartal 2021 fra EUR -1,8 mio. i den samme periode i 2020, drevet af en bedring i Industrial og fortsat vækst i Medical & Life Science. Indtjeningen blev negativt påvirket af afskedigelsesomkostninger på EUR -1,2 mio.

Det er bestyrelsens hensigt at genoptage den strategiske gennemgang af NKT Photonics, når det forretningsmæssige og finansielle resultat ikke længere er væsentligt påvirket af COVID-19 pandemien og den generelle økonomiske situation.

Telekonference
NKT afholder en telekonference for investorer og analytikere kl. 10.00 den 19. maj 2021, som kan følges på investors.nkt.com. Den tilhørende præsentation vil være tilgængelig før telekonferencen (kode 8374729). For at deltage, ring fra:

Danmark: +45 32 72 04 17
UK: +44 207 192 8338
US: +1 646 741 3167

Kontakt
Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, tlf.: +45 2494 1654
Presse: Helle Gudiksen, Head of Group Communications, tlf.: +45 2349 9098

Vedhæftet fil

NKT_Q1_2021_final

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk