Novos fedmemiddel taber til Eli Lillys i stor sammenlignende analyse

Udgivet den 28-11-2023  |  kl. 06:34  |  
Arkiv: Foto

Novo Nordisks storsællert, fedmemidlet Wergovy, der baserer sig på GLP-1-analogen Semaglutide, kan tilsyneladende ikke matche den nye konkurrent Zepbound, baseret på Tirzepatide, fra Eli Lilly.

Det fremgår af en sammenlignende analyse af amerikanske diabetesbehandlede patienter, som er blevet offentliggjort mandag.

- Konklusion: I en virkelig verdens population af voksne amerikanere med overvægt eller fedme, der blev startet på Tirzepatide eller Semaglutide til behandling af diabetes type 2, var patienter på Tirzepatide signifikant mere tilbøjelige til at opnå vægttab på 5 pct., 10 pct. og 15 pct. samt at opleve større reduktioner i vægt efter tre, seks og 12 måneder, hedder det i analysen.

Undersøgelsen er baseret på 41.223 overvægtige eller fede patienter med tilgængelige vægtdata og med type 2 diabetes.

Patienterne modtog mellem maj 2022 og september 2023 enten Semaglutide eller Tirzepatide til behandling af deres sukkersyge, men havde ikke fået et af de to midler inden maj 2022.

Semaglutide og Tirzepatide blev oprindeligt begge i første omgang godkendt til behandling af type 2 diabetes og markedsføres i den henseende under navnene Ozempic og Mounjaro, men begge midler er sidenhen, Tirzepatide så sent som i starten af november i år, blevet godkendt i andre doser til behandling af fedme. I den type behandling sælges de under navnene Wegovy og Zepbound.

- Resultaterne var robuste over for analytiske valg og konsistente blandt populationer stratificeret efter diabetes type 2. Fremtidigt arbejde er nødvendigt for at forstå, om disse fund resulterer i en differentiel indvirkning på andre resultater, herunder forekomsten af ugunstige kardiovaskulære hændelser, fremgår det af analysen.

Novo Nordisk har med egne studier påvist en reduktion i kardiovaskulære hændelser ved brugen af Semaglutide. Det har Eli Lilly ikke.

Den sammenlignelige analyse, baseret på en analytisk kohorte på 18.386 patienter, viser, at 81,8 pct. af modtagerne af Eli Lillys Tirzepatide tabte sig mere end 5 pct. inden for et år, mens tallet for Novo Nordisks Semaglutide var på 64,6 pct.

Det var samtidig 62,1 pct. af patienterne på Eli Lillys middel mod 38,0 pct. på Novo Nordisks, som smed mere end 10 pct. af vægten efter et år, mens udfaldet også var i Eli Lillys favør med 42,3 mod 19,3 pct., når der blev kigget på patienter med mere end 15 pct. vægttab efter 12 måneder.

Efter henholdsvis tre, seks og 12 måneder havde diabetespatienter, som indtog Tirzepatide, eller Mounjaro, tabt sig henholdsvis 5,9 pct., 10,1 pct. og 15,2 pct. På de samme tre tidshorisonter vejede patienter, der fik Novo Nordisks Semaglutide, eller Ozempic, henholdsvis 3,6 pct., 5,9 pct. og 7,9 pct. mindre.

Analysen, som baserer sig på data fra Truveta Research, er tilgængelig i et forskræp, og den er endnu ikke blevet "peer reviewed" af andre forskere.

Der er endnu ikke data fra et reelt head-to-head klinisk studie mellem de to lægemidler.

Truveta Research er en virksomhed, som fokuserer på at indsamle og analysere sundhedsdata til brug i forskning, behandling og rådgivning. Selskabet har blandt andet Microsoft som medejer.

Kilde: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2023.11.21.23298775v1

Kilde: https://www.truveta.com/blog/announcement/mounjaro-three-times-more-effe...

.\\˙ MarketWire

Redaktion

Tags:  Shares❯  USA❯  Udenlandsk selskab❯