Nr. 3/2024 - Ledende medarbejderes transaktioner

Udgivet den 23-02-2024  |  kl. 10:48  |  

Nasdaq Copenhagen                                                                                   
Nikolaj Plads 6
DK-1067 Copenhagen K   

København, 23. februar 2024
SELSKABSMEDDELELSE nr. 3/2024

Ledende medarbejderes transaktioner

I henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 skal Cemat A/S hermed indberette følgende oplysninger, som selskabet har modtaget den 22. februar 2024.

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne  
Navn: Frede Clausen
Årsag til indberetning:  
Stilling/titel: Bestyrelsesformand i Cemat A/S
Første indberetning/ændring: Første
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat- formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  
Navn: Cemat A/S
LEI-kode: 213800899MWAZT9KQZ78

 

 

 
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner  
Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier
Identifikationskode: ISIN DK0010271584
Transaktionens art: Køb af aktier
Pris(er): DKK 273.300,00
Mængde(r): 300.000
Aggregerede oplysninger:  
Aggregeret mængde 300.000
Pris DKK 273.300,00, svarende til en pris på 0, 911 pr. aktie
Dato for transaktionen: 22. februar 2024
Sted for transaktionen: Uden for en markedsplads, XOFF
     

Cemat A/S

Jaroslaw Pawel Lipinski
CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse nr. 3

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder