Nykredit Realkredit-koncernen - Årsrapport 2016

Udgivet den 07-02-2017  |  kl. 07:00  |  

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om årsregnskabet:

Resultatet af kerneforretningen er det bedste, Nykredit hidtil har præsteret. Det er tilfredsstillende.

Vi ser en mindre stigning i indtægterne, mens omkostningerne falder tilsvarende. Udlånet vokser i både Totalkredit og Nykredit Bank. Samtidig har vores kunder det godt økonomisk, og nedskrivningerne er derfor meget lave.

Resultatet bekræfter, at Nykredit er på rette vej. Siden 2013 har resultatet af kerneforretningen hvert år bevæget sig i den rigtige retning. Det skyldes, at vi hver eneste dag har arbejdet med alle dele af forretningen og har forbedret de forhold, vi selv har indflydelse på. Det arbejde vil vi fortsætte i 2017.

De poster, der ligger uden for kerneforretningen, bidrager samlet positivt til regnskabet. Renteswaps trækker ned, men beholdningsindtjeningen trækker op, og salget af hovedsædebygningerne i indre København giver en positiv engangseffekt. På den baggrund er Nykredits samlede resultat også det hidtil bedste. 

Nykredit Realkredit-koncernen, resultat 2016  
Mio. kr. 2016 2015 Udvikling
i resultat 
Indtægter af kerneforretningen 11.711   11.554 157
Driftsomkostninger og afskrivninger 4.872 4.935   63
Hensættelse til omstruktureringer 250   70   -180
Realkreditforretningens lovpligtige bidrag til Afviklingsformuen 138   61 -77
Nedskrivninger på udlån 680 920 240
Resultat af kerneforretning  5.771 5.568 203
Forretningsmæssigt udgåede derivattyper  -763 229  -992
Gevinst ved salg af domicilejendomme 369  - 369
Nedskrivning af goodwill og kunderelationer  - 1.965 1.965
Beholdningsindtjening  1.331 853 478
Resultat før skat 6.708 4.685 2.023
Skat 1.379 1.494  115
Resultat 5.329  3.191  2.138

Der henvises til Nykredit Realkredit-koncernens årsrapport for 2016, der i dag er offentliggjort på www.nykredit.dk.

Kontakt

Kontakt presseafdelingen for yderligere kommentarer på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftede filer:

Nykredit Realkredit-koncernen - Årsrapport 2016 - 07022017.pdf

Nykredit Realkredit-koncernen - Årsregnskabsmeddelelse 2016 - 07022017.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder