Nykredits og Totalkredits auktioner til refinansiering pr. 1. juli 2024 - Totalkredit A/S

Udgivet den 19-04-2024  |  kl. 08:50  |  

Til Nasdaq Copenhagen                                                             19. april 2024                                                     

Nykredits og Totalkredits auktioner til refinansiering pr. 1. juli 2024
Nykredit-koncernen forventer at afvikle auktioner i perioden fra tirsdag den 21. maj til fredag den 24. maj 2024. Auktionerne omfatter rentetilpasning af Tilpasningslån i DKK samt refinansiering af variabelt forrentede lån i DKK.

Nykredit-koncernen forventer foreløbigt at skulle sælge obligationer for op til 42 mia. kr. Mængderne er foreløbige og vil blive påvirket af omlægninger og refinansieringsændringer indtil udgangen af april.

Tidsplan
Auktionerne forventes afviklet efter følgende tidsplan:

Auktions-periode Forventede afviklingstidspunkter
21. til 24. maj auktion: Bud indtil kl. 10:30 / tildeling kl. 10:40 senestauktion: Bud indtil kl. 11:30 / tildeling kl. 11:40 senestauktion: Bud indtil kl. 13:00 / tildeling kl. 13:10 senest

Auktionsmængder og periode
Detaljerede tal for auktionsmængderne og perioden bliver offentliggjort primo maj. Efterfølgende vil auktionsmængderne løbende blive opdateret på nykredit.com/ir.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Vedhæftet fil

Auktionsdatoer

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk