Obligationer/middag: Rolige renter frem mod BNP-tal fra USA

Udgivet den 26-01-2023  |  kl. 12:20  |  

Renterne forholder sig forholdsvis roligt torsdag frem mod eftermiddagens væsentlige nøgletal for væksten i den amerikanske økonomi i fjerde kvartal sidste år.

For den toneangivende tiårige danske statsobligation ligger renten torsdag middag i 2,39 pct. som er blot 1 basispoint højere end åbningsniveauet torsdag morgen, som var uændret i forhold til renten ved danske børslukketid onsdag eftermiddag.

Data for udviklingen i det amerikanske bruttonationalprodukt ventes ifølge Bloomberg News at vise en vækst på 2,6 pct. i den foreløbige opgørelse beregnet på årsbasis. Kvartalet før var væksten på 3,2 pct.

Udviklingen i økonomien er en af de parametre, den amerikanske centralbank tager i betragtning i de pengepolitiske beslutninger, hvor banken ønsker at bremse den alt for høje inflation, men også at begrænse risikoen for recession forårsaget af stadige renteforhøjelser.

Væksttallene vil indikere, hvordan balancen mellem de to hensyn ligger. Højere vækst end ventet kan potentielt trækker renterne op og presse aktiemarkederne.

Derudover kommer der torsdag eftermiddag friske amerikansk tal for blandt andet nytilmeldte ledige, som estimeres til 205.000, og salget af nye boliger, som ventet at vise et fald på 4,4 pct. på månedsbasis ifølge Bloomberg News.

.\\˙ MarketWire

Henning Lars Nielsen

Tags:  Bonds❯  Danmark❯  Intraday❯