Offentliggørelse af transaktioner med Royal Unibrew-aktien gennemført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem

Udgivet den 04-03-2021  |  kl. 14:11  |  

SELSKABSMEDDELELSE NR 10/2021 - 4. MARTS 2021

I henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug har Royal Unibrew A/S modtaget meddelelse om nedenstående transaktion med aktier i Royal Unibrew A/S gennemført af personer med ledelsesansvar i Royal Unibrew A/S og/eller personer med nær tilknytning til dem.

I overensstemmelse med artikel 19, stk. 3 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug offentliggør Royal Unibrew A/S hermed oplysningerne om nedenstående transaktion med aktier i Royal Unibrew A/S gennemført af personer med ledelsesansvar i Royal Unibrew A/S og/eller personer med nær tilknytning til dem.

1
Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a)
Navn
Lars Jensen


2
Årsag til indberetningen
a)
Stilling/titel
CEO

b)
Første indberetning/ændring
Første indberetning

3
Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a)
Navn
Royal Unibrew A/S

b)
LEI-kode
529900D69KFL8IAP8Q63

4
Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii)
hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a)

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode

Aktier i Royal Unibrew

ISIN DK0060634707

b)
Transaktionens art
Betingede aktier tildelt som en del af incitamentsprogram

c)
Pris(er) og mængde(r)

Pris(er) Mængde(r)
Kr. 0 7.168

d)

Aggregerede oplysninger

 

Aggregeret mængdePris

 

Ikke relevant - vedrører én transaktion

e)
Dato for transaktionen
2021-03-21

f)
Sted for transaktionen
Uden for handelssted

Om Royal Unibrew
Royal Unibrew er en ledende drikkevarevirksomhed på en række markeder - primært i Nordeuropa, Italien, Frankrig samt på de internationale markeder for maltdrikke. Vi producerer, markedsfører, sælger og distribuerer kvalitetsdrikkevarer, og vi har fokus på brandede produkter inden for øl, malt- og læskedrikke samt cider og long drinks. Vores hovedmarkeder er Danmark, Finland, Italien, Frankrig og Tyskland samt Letland, Litauen og Estland. Hertil kommer de internationale markeder, der omfatter en række etablerede markeder i Americas-regionen og større byer i Europa og Nordamerika samt emerging markets i eksempelvis Afrika. På alle vores multi-beverage markeder tilbyder vi kunderne stærke og lokalt forankrede brands. Baseret på løbende udvikling og innovation er det vores mål at imødekomme forbrugernes efterspørgsel efter kvalitetsdrikkevarer. Ud over vores egne brands udbyder vi licensbaserede internationale brands fra PepsiCo og Heineken-koncernen.

For yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse:
Lars Vestergaard, CFO, tlf. (+45) 30 93 18 08
www.royalunibrew.com

 

Vedhæftet fil

Fond-RU-10-2021-dk Managers transactions Lars Jensen

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk