Periodemeddelelse RIAS A/S

Udgivet den 17-08-2016  |  kl. 11:00  |  

Periodemeddelelse RIAS A/S

Udviklingen i selskabets 3. kvartal i regnskabsåret 2015/16 er overordnet forløbet som forventet. Dog må, som i første halvår, konstateres en meget differentieret trend i dette kvartal, hvor industridivisionens omsætning er stagneret, og byggeridivisionen har genvundet lidt af den tabte omsætning.

Afsætningen i selskabets byggeriprodukter har overrasket positivt og er let forbedret ift. 1. halvår i indeværende regnskabsår 2015/16. Der kan iagttages en lidt højere aktivitet hos byggemarkederne og DIY-kæderne indenfor selskabets produkter. Dog er indtjeningsmarginen fortsat under pres som følge af den hårde konkurrence.

Det generelle aktivitetsniveau indenfor industrien er fortsat på niveau med forventningerne fra halvårsregnskabet 2015/16. Det er endnu engang den indenlandske efterspørgsel og de specielt reklamebaserede materialer, der har udvist positive stigningstakter.

Derimod er salget rettet mod eksportorienterede danske virksomheder stagneret, og afsætningen af industriprodukterne har været på niveau med sidste år, hvorimod salget indenfor forarbejdningsområdet er faldet tilbage. Salget til eksportmarkederne udvikler sig positivt og som forventet.

Specielt en forstærket konkurrence på forarbejdningsområdet har betydet et fald i omsætningen i 3. kvartal. Dette kan primært henføres til tabet af to større kunder. Dermed har forarbejdningsområdet ikke kunnet indfri den forventede vækst.

Kapacitetsomkostningerne er på et lavere niveau end sidste år trods fortsatte investeringer i de strategiske udviklingsområder, eksport og forarbejdningsafdelingen.

RIAS A/S fastholder på denne baggrund forventningerne til et resultat på 7-9 mio. kr. før skat for regnskabsåret 2015/16 mod et resultat året før på 5,6 mio. kr.

Med venlig hilsen                                                                                                                                                                          

RIAS A/S

                                                                                                                                                                                                    

Henning Hess

Vedhæftede filer:

2016 08 Periodemeddelelse RIAS AS.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder