Resultat af den ordinære generalforsamling 2024

Udgivet den 18-04-2024  |  kl. 15:07  |  

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 18. april 2024

Selskabsmeddelelse nr. 49 - 18.04.24

        

Resultat af den ordinære generalforsamling 2024
Danish Aerospace Company A/S
CVR nr.: 12 42 42 48

Torsdag den 18. april 2024 afholdtes ordinær generalforsamling i Danish Aerospace Company A/S.

Dagsordenen var følgende:

      1.   Valg af dirigent
      2.   Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår
      3.   Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
      4.   Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
      5.   Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen
      6.   Bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter
      7.   Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
                 1.1   Valg af formand
                 1.2   Valg af næstformand
                 1.3   Valg af øvrige medlemmer af bestyrelsen
      8.   Valg af revisor
      9.   Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
                 9.1   Ny §3.5 i vedtægterne om mulighed for at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuld elektroniske generalforsamlinger
      10.   Eventuelt

--oo0oo--

Generalforsamlingen godkendte følgende punkter:

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent

Chantal Pernille Patel Simonsen valgtes som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. Punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forgangne regnskabsår

Generalforsamlingen noterede sig virksomhedens aktiviteter for 2023.

Ad. Punkt 3. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Årsrapporten 2023 blev fremlagt og enstemmigt godkendt.

Ad. Punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Årets overskud på DKK 2.019.741 besluttedes overført til næste års regnskab.

Ad. Punkt 5. Bemyndigelse til at forhøje selskabskapitalen.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §2A.1.2 vedrørende bemyndigelse til forhøjelse af selskabskapitalen, blev godkendt.

Ordlyden af vedtægternes §2A.1.2 er således:

§2A.1.2: "Bestyrelsen er indtil den 18. april 2029 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad en eller flere gange med op til nominelt DKK 218.167. Forhøjelsen skal ske til markedskurs og skal ske ved kontant indbetaling, konvertering af gæld eller i forbindelse med hel eller delvis overtagelse af en bestående virksomhed (apportindskud)."

§2A.1.2: "Until 18th of April 2029 the Board of Directors is authorized to increase the company's share capital one or more times by up to nominally DKK 218,167. The increase shall be made at market price and against cash payment, conversion of debt or against acquisition, in whole or part, of an existing business (contribution in kind)."

Ad. Punkt 6. Bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter.

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes §2A.2.1. vedrørende bemyndigelse til at udstede aktietegningsretter, blev godkendt.

Ordlyden af vedtægternes §2A.2.1 er således:

§2A.2.1: "Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 18. april er 2029 ad en eller flere gange at udstede op til 1.090.833 aktietegningsretter (warrants), der giver ret til tegning af op til nominelt DKK 109.083,30 aktier i selskabet ved kontant indbetaling."

§2A.2.1: "Until 18th of April 2029 the Board of Directors is authorized to increase the company's share capital one or more times to issue up to 1,090,833 share subscription rights (warrants) to subscribe for up to nominally DKK 109.083.30 shares in the company against cash payment."

Ad. Punkt 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen:

Ad. Punkt 7.1. Formand Niels Heering

Ad. Punkt 7.2. Næstformand Søren Bjørn Hansen

Ad. Punkt 7.3. Bestyrelsesmedlem James V. Zimmerman.

Bestyrelsesmedlem Tina Moe fratræder bestyrelsen efter eget ønske.

Ad. Punkt 8. Valg af revisor.

PricewaterhouseCoopers genvalgtes som selskabets revisor.

Ad. Punkt 9. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne

9.1 Ny §3.5 i vedtægterne om mulighed for at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuld elektroniske generalforsamlinger

Bestyrelsens forslag om ændring af vedtægternes § 3.5, der giver selskabet mulighed og fleksibilitet til at afholde generalforsamlinger som delvis eller fuldt elektroniske generalforsamlinger, blev vedtaget.

Følgende ordlyd vil blive indsat i vedtægterne som en ny §3.5:

§3.5: "Generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune eller i København. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlinger afholdes elektronisk uden fysisk tilstedeværelse. Beslutningen om at afholde en elektronisk generalforsamling kræver, at generalforsamlingen kan afvikles på betryggende vis, og at aktionærerne kan udøve deres aktionærrettigheder på generalforsamlingen elektronisk. Såfremt bestyrelsen beslutter at afholde en generalforsamling elektronisk, vil yderligere oplysninger om fremgangsmåden ved elektronisk deltagelse være tilgængelige på selskabets hjemmeside og i indkaldelsen til generalforsamlingen."

§3.5: "General meetings shall be held in the municipality of the company's domicile or in Copenhagen. The Board of Directors may decide to hold general meetings electronically without physical attendance. A decision to conduct a general meeting electronically requires that the general meeting can be conducted in a proper manner ensuring that shareholders will be able to exercise their shareholder rights by electronic means. If the Board of Directors decides to conduct an electronic general meeting, further details on the procedures for electronic attendance and participation will be provided on the Company's website and in the notice to convene the general meeting."

Ad. Punkt 10 Eventuelt

Generalforsamlingen blev hævet.

--oo0oo--

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:
Bestyrelsesformand Niels Heering
Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO
Mobil: +45 40 29 41 62
Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:
Baker Tilly Corporate Finance P/S
(CVR-nr. 40073310)
Poul Bundgaards Vej 1, 1.
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler