Solid start på året skabt af god kundeaktivitet, fortsat fokus på omkostningerne og stærk kreditkvalitet Resultat efter skat på 3,1 mia. kr. i 1. kvartal 2021

Udgivet den 28-04-2021  |  kl. 06:00  |  
Pressemeddelelse

  Holmens Kanal 2 - 12
1092 København K
Telefon 45 14 14 0028. april 2021

Solid start på året skabt af god kundeaktivitet, fortsat fokus på
omkostningerne og stærk kreditkvalitet
Resultat efter skat på 3,1 mia. kr. i 1. kvartal 2021

Administrerende direktør Carsten Egeriis udtaler i forbindelse med regnskabet:

"Kundeaktiviteten har været god i begyndelsen af 2021, og med vores nye organisation fortsatte vi med at hjælpe både privat- og erhvervskunder i et kvartal, der var påvirket af den anden bølge af pandemien og nedlukningerne af vores samfund. Der var en positiv udvikling i indtægterne i hele forretningen, og efterhånden som vi har øget vores effektivitet, ser vi også resultaterne af vores omkostningstiltag. Vi har gjort fremskridt i forhold til eksekveringen af vores 2023-ambitioner. Vores diversificerede forretningsmodel, et robust kapitalgrundlag, høj kreditkvalitet, relevante rådgivningsydelser og meget dedikerede medarbejdere giver os et godt udgangspunkt for den fortsatte omstilling hen imod at blive en endnu mere konkurrencedygtig bank."

1. kvartal 2021 mod 1. kvartal 2020
Indtægter i alt på 10,8 mia. kr. (stigning på 17 pct.)
Driftsomkostninger på 6,3 mia. kr. (fald på 2 pct.)
Nedskrivninger på 497 mio. kr. (mod 4,3 mia. kr. i 1. kvartal 2020)
Resultat efter skat på 3,1 mia. kr. (mod -1.3 mia. kr. i 1. kvartal 2020)
Egenkapitalforrentning på 7,5 pct. (mod -3,8 pct. i 1. kvartal 2020)
Solidt kapitalgrundlag med en solvensprocent på 23,4 pct. og en egentlig kernekapitalprocent på 18,1 pct.

De nordiske økonomier har klaret sig godt igennem anden bølge af pandemien
De nordiske økonomier har klaret sig godt igennem den anden bølge af pandemien i 1. kvartal. Boligmarkederne i de nordiske lande fastholdt også de gode takter. Generelt nød økonomierne fortsat godt af de offentlige hjælpepakker, hvilket dog også gav et fald i kreditefterspørgslen. Der var ingen mærkbar forringelse af kreditkvaliteten, som således forblev stærk, og nedskrivningerne nærmer sig et normaliseret niveau.
Sammen med en stærk likviditetsposition betyder det, at vi fortsat er godt rustede til hjælpe vores kunder med at håndtere den økonomiske usikkerhed. Opsvinget i Danmark og de øvrige nordiske lande forventes at øge kundeaktiviteten og kreditefterspørgslen i anden halvdel af året. Det forventes dermed at påvirke vores indtægter positivt, selvom vi forventer at se en stigning i antallet af konkurser.

Gode resultater på både indtægts- og omkostningssiden
Vores diversificerede og robuste forretningsmodel viste fortsat sit værd i det nuværende marked med pres på udlånsmarginalerne og lave renter. Der var således en positiv udvikling i indtægterne, der steg 17 pct. Derudover betød den gode kundeaktivitet, at udlånet steg 3 pct. Idet omkostningerne samtidig faldt 2 pct., betød det en forbedret rentabilitet, og egenkapitalforrentningen steg således fra -3,8 pct. i 1. kvartal 2020 til 7,5 pct. i 1. kvartal i år.

Nettorenteindtægterne var positivt påvirket af udlånsvæksten i de nordiske lande og vores pristiltag på indlån, som trådte i kraft i starten af året. Effekten blev dog delvist udlignet af blandt andet et fortsat faldende bankudlån til privatkunder som følge af kundernes omlægning af banklån til realkreditlån, et øget omfang af tilbagebetalte banklån i 1. kvartal og et fald i kreditefterspørgslen blandt erhvervskunderne.

Nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne klarede sig godt i 1. kvartal takket være høj kundeaktivitet på kapitalmarkederne, gunstige vilkår på de finansielle markeder og en god udvikling i aktiver under forvaltning. Blandt de mange transaktioner i kvartalet deltog vi i en aktieudstedelse for Tryg på 37 mia. kr., som var den største aktiekapitalforhøjelse nogensinde i de nordiske lande.

I overensstemmelse med vores 2023-plan investerede vi i løbet af 2020 massivt i omstillingen af banken og i at få stabiliseret de underliggende omkostninger. I 1. kvartal 2021 kunne vi fortsat se effekten af vores stramme omkostningsstyring i form af en nedadgående trend i de samlede omkostninger. Eksekveringen af de planlagte omkostningstiltag fortsætter.

Vores Bedre Bank-plan skred planmæssigt frem i 1. kvartal. Vi har fået vores nye organisation på plads, hvor de initiativer, der skal gøre os til en bedre bank, er blevet en endnu mere integreret del af forretningen.

"God kundeaktivitet skabte pæn vækst i forretningen på mange af vores nordiske markeder i 1. kvartal. Selvom nettorenteindtægterne var påvirket af pres på marginalerne, så vi en positiv udvikling i både nettogebyrindtægterne og handelsindtægterne, der blandt andet blev skabt af vores kapitalmarkedsplatform. Vores kommercielle momentum, effekten af vores omkostningstiltag og stærke kreditkvalitet giver os gode forudsætninger for at kunne nå vores finansielle mål for året," siger CFO Stephan Engels.

Personal & Business Customers
Nedlukningen af samfundet har øget kundernes efterspørgsel efter flere digitale løsninger, og i 1. kvartal lancerede vi et nyt digitalt værktøj til vores investeringskunder med et individuelt tilpasset overblik over de omkostninger, der er forbundet med deres investeringer. Bæredygtighed var også fortsat en prioritet i 1. kvartal 2021. Vi udvidede vores produktpalette med grønne lån til erhvervskunder, der skal foretage større investeringer, og vi gjorde det nemmere at opfylde kravet for at få et grønt lån via Realkredit Danmark. Resultat før skat steg 1,1 mia. kr. i forhold til samme periode sidste år som følge af et lavere nedskrivningsniveau.

Large Corporates & Institutions
Den positive stemning skabt af udrulningen af vaccinationer og de fortsatte politiske tiltag bidrog til høj kundeaktivitet i alle forretningsområder, og vi hjalp vores kunder med rådgivning og historisk store transaktioner i Debt Capital Markets og i Equity Capital Markets. Vi bekræftede vores position som den førende investeringsbank og rådgiver i Norden og lå på en førsteplads blandt de nordiske banker inden for transaktioner i Debt Capital Markets og i Equity Capital Markets. Der var fortsat stor efterspørgsel efter bæredygtig finansiering, og vi hjalp udstedere såvel som investorer med et væsentligt antal transaktioner, hvilket understøttede vores position som den førende nordiske bank inden for bæredygtig finansiering. Resultat før skat steg til 2 mia. kr. fra et tab før skat på 1,8 mia. kr. i samme periode sidste år.

Danica Pension
Der var stor uro på de finansielle markeder i 1. kvartal 2021, og det påvirkede ikke bare afkastet på kundernes pensionsopsparinger men også Danica Pensions resultat. Trods uroen fik mange kunder dog et mindre, positivt afkast i 1. kvartal, ligesom Danica Pension nød godt af udviklingen, særligt i forhold til investeringsresultatet. Resultat af forsikringsaktiviteter steg til 491 mio. kr. fra 99 mio. kr. i samme periode sidste år.

Nordirland
Stadigt flere mellemstore og store erhvervskunder efterspurgte vores hjælp til investeringer, og boligmarkedet var robust med god efterspørgsel fra potentielle købere. Selvom markedsvilkårene var udfordrende, blandt andet som følge af et markant rentefald i Storbritannien siden marts sidste år, fortsatte vi med at forfølge vores strategiske vækstmuligheder, samtidig med at vi havde et stærkt fokus på omkostningerne. Resultat før skat steg til 106 mio. kr. fra 49 mio. kr. i samme periode sidste år.

Forventninger til 2021
På grundlag af udviklingen i 1. kvartal 2021 fastholder vi vores forventning om et resultat efter skat på 9-11 mia. kr. for året som helhed.

Danske Bank

Kontaktperson: Pressechef Stefan Singh Kailay, telefon 45 14 14 00.

For yderligere information om Danske Banks regnskab henvises til danskebank.com/regnskab.


Vedhæftede filer

Danske Bank Interim report first quarter 2021 Pressemeddelelse Danske Bank 28 april 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:51 Europa/lukning: Sur aktiestemning efter stigning i renterne
17:03 Onsdagens obligationer: Tiårige danske rente nær højeste niveau siden november
17:03 Onsdagens aktier: Vestas, GN og Ørsted tyngede i rødt og rentefølsomt marked
15:59 Novos gigantopkøb godkendes af Catalents aktionærer
15:53 USA/åbning: Klar rød aktiestart i New York men flere individuelle lyspunkter
15:07 Valuta: Euro lettere svækket trods stigning i tysk inflation
14:51 Økonomer om højere tysk inflation: Komplicerer vejen mod lavere renter
14:14 USA/tendens: Rød start i vente på rentebekymring før inflationstal fredag
14:04 Tysk inflation tiltog som ventet i maj
13:16 Conocophillips køber Marathon Oil i handel til 155 mia. kr.
12:45 Novos vækstmarked tegner vildere og vildere: Fedmemarkedet ses passere 1000 mia. kr.
12:41 Europa/aktier: Energisektor styrer uden om brede fald drevet af stigende renter
12:07 Obligationer/middag: Højeste tiårige danske rente i godt en måned
11:48 Aktier/middag: Stigende renter presser aktier i uge med inflationsfokus
11:31 Freetrailer løfter forventningerne til hele året efter pæn vækst
11:20 Økonomer er enige: ECB sætter renten ned i næste uge - og renten vil få endnu et tryk i år
10:47 Analytiker: Intet dramatisk for Ørsted i USA-forlig - bliver faktisk positivt
10:26 Inflationen tiltog i de tunge tyske delstater - men holdt stand i ECB's hjemstat
09:33 Analytiker: Intet dramatisk for Ørsted i USA-forlig til 850 mio. kr. - det er dækket ind
09:30 Vestas etablerer en samlet organisation for teknologi, indkøb og produktion