Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19

Udgivet den 08-09-2020  |  kl. 08:42  |  

Selskabsmeddelelse 05 2020/21
Allerød den 8. september 2020


Tildeling af Performance Share Units og indberetning af transaktioner i henhold til Markedsmisbrugsforordningens artikel 19


I overensstemmelse med Matas A/S' Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning har Matas A/S ("Matas") dags dato tildelt i alt 129.356 Performance Share Units ("PSU'er"), fordelt med 72.525 PSU'er til direktionen og 56.831 PSU'er til øvrig ledelse i henhold til selskabets langsigtede incitamentsprogram.

Afhængigt af opnåelse af to KPI'er, der hver vægtes med 50%, én baseret på udviklingen i EBITDA og én baseret på udviklingen i omsætningen i perioden til og med regnskabsåret 2022/23, kan antallet af tildelte PSU'er variere i et interval mellem 75% og 150% af det oprindeligt tildelte antal ved vesting.

PSU'erne tildeles vederlagsfrit og forudsat PSU'erne vester og ikke bortfalder, giver hver PSU ret til at modtage én aktie i Matas på vestingtidspunktet.  

Forudsat opfyldelse af de ovenfor nævnte KPI'er, modner de tildelte PSU'er efter offentliggørelsen af årsrapporten for regnskabsåret 2022/23.

Ved maksimal opnåelse af de beskrevne KPI'er i perioden fra regnskabsåret 2020/21 og indtil afslutningen af regnskabsåret 2022/23 udgør værdien af PSU'erne med mandagens lukkekurs DKK 13,3 mio.

Det er en betingelse for deltagelse i programmet, at deltagerne over en fireårig periode erhverver aktier i Matas svarende til en på forhånd fastlagt del af deres bruttoløn.

Matas har i henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 modtaget efterfølgende indberetninger fra ledende medarbejdere og disses nærtstående vedrørende transaktioner med Matas aktier og tilknyttede værdipapirer forbindelse med tildeling af PSU'erne.


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn Gregers Wedell-Wedellsborg
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel CEO
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn Matas A/S
b) LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) Hver type instrument, ii) Hver type transaktion, iii) Hver dato og iv) Hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S 
DK0060497295
b) Transaktionens art Tildeling af PSU'er i forbindelse med aktieoptionsprogram
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) DKK)
0
Mængde(r)
47.518
d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris (DKK)  
e) Dato for transaktionen 8. september 2020
f) Sted for transaktionen Uden for markedet


1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/nærtstående
a) Navn Anders T. Skole-Sørensen
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel CFO
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen
a) Navn Matas A/S
b) LEI-kode 2138004PXX8LWGHGL872
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: Gentages for i) Hver type instrument, ii) Hver type transaktion, iii) Hver dato og iv) Hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen
Identifikationskode
Performance Share Units knyttet til aktier i Matas A/S

DK0060497295
b) Transaktionens art Tildeling af PSU'er i forbindelse med aktieoptionsprogram
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) DKK)
0
Mængde(r)
25.007
d) Aggregerede oplysninger Aggregeret mængdePris (DKK)  
e) Dato for transaktionen 8. september 2020
f) Sted for transaktionen Uden for markedet


For yderligere information

Anders T. Skole-Sørensen
CFO
Tlf.: +45 48 16 55 55


Vedhæftet fil

05 2020-21 - Tildeling af PSUer og transaktioner iht. artikel 19

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk