Ydelsesrækker (CK 94) pr. 30. juni 2020 for LR Realkredits obligationer

Udgivet den 06-07-2020  |  kl. 08:22  |  

I medfør af lov om værdipapirhandel § 27a, stk. 1 oplyser LR Realkredit A/S hermed om ydelsesrækker (CK94) pr. den 30. juni 2020. 

Oplysningerne fremgår af vedlagte fil.

Denne meddelelse er offentliggjort med henblik på opfyldelse af transparensdirektivets krav om offentliggørelse. Oplysningerne vil
endvidere på sædvanlig måde blive formidlet via OMX.

Spørgsmål kan rettes til controller Henrik Damtoft på tlf. 3342 0825.


Med venlig hilsen

LR Realkredit A/S

Vedhæftet fil

ck94-2020-06-30-lr

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder