Hårde vinterstorme i den globale aktievinter! Fik du krøbet i skjul eller blev du fanget af stormen?

Udgivet den 11-02-2016  |  kl. 17:59  |  

Som aktieinvestor har du i de seneste 25 år, siden 1990, oplevet 7 konjunkturbølger. Vi er nu midt i den 7 aktievinter. Syv konjunkturcyklerne på 25 år betyder, at cyklerne i gennemsnit har varet cirka 3,6 år eller cirka 44 måneder. Fra BUND til TOP varede optrenden cirka 26 måneder, og nedturen fra TOP til BUND varede cirka 18 måneder i gennemsnit over de seneste 7 konjunktur-cykler.

Aktiekonjunkturens fire faser ligner meget årets fire sæsoner.

1. Forår: Aktiekonjunkturen BUND-er. Aktierne er billige. KØB!

2. Sommer: BULL marked med stigende kurser. Behold dine gode aktier!

3. Efterår: Aktierne TOP-per, gevinsterne HØST-es og tabene realiseres!

4. Vinter: BEAR marked med faldende kurser. Lad likviderne stå i banken! De bliver jo mere værd i forhold til de faldende aktier! Køb når konjunkturen bunder og aktieforåret starter. Det ser du i kursgraferne!

1. Aktieforår i januar kvartal 2012
Den seneste konjunkturcyklus startede, som bekendt, i aktieforåret i januar 2012. Det er for fire år siden. Du fyldte porteføljen op med gode danske Large Cap (LC) aktier. De er antagelig alle steget med mere end +100 % siden da. Tricket er, at investere så tæt ved bunden, som muligt, medens aktierne bunder og endnu er billige. Large Cap aktier er aktier med en markedsværdi på over 5 mia. kr.

2. Aktiemarkedssommer i 3½ år fra 2012 til 2015.
Derpå fulgte 3½ år med dejlig aktiemarkedssommer, hvor kurserne fordoblede på mange af de danske Large Cap aktier! Kan du huske det? Bedst gik det for Genmab & Pandora, der steg over +1.000 %. Vestas og Bavarian Nordic steg med over +500 %. Alle fire aktier var dog faldet meget og var blevet meget billige under den foregående nedtur. Det var en af årsagerne til de kraftige kursstigninger. Yderligere 28 Large danske Cap steg med over +100 % i BULL markedet fra januar, 2012 til april, 2015. Der er altså ikke nogen grund til at gå til udlandet, hvis du gerne vil fordoble værdien af dine aktier i et BULL marked!

I aktiemarkederne skifter aktiesæsonen hurtigt. Det er lige som vi f.eks. har oplevet det i boligmarkedet i Danmark! Hovedparten af BULL og BEAR markederne TOP-per og BUND-er på kun et til to kvartaler. Det fanger jeg med mine kursgrafer. Jeg gennemgår markederne og din portefølje grundigt en gang om måneden! For eksempel TOP-pede BULL-markedet i S&P-500 i løbet af april kvartal 2015. 

3. Aktieefterår - Kvartalsbølgerne i S&P-500 tegnede mønsteret for en kurs-TOP.
I begyndelse af 2015 var BULL-markedet 3 år gammelt. Det var steget fra normal til dyr zone. Tolv måneders hastighed var aftagende. Det var det første varsel på, at aktieefteråret var på vej, og aktiegevinsterne burde høstes! I juni ’15 brød kursen på S&P-500 igennem STOP LOSS nr. 1 ved kurs 915. Det fortalte:”Sælg-erne havde fået overtaget”. Da det gentog sig i august blev BEAR markedet bekræftet. 

Det kraftige BEAR marked rally i oktober ’15 gav kursstigninger i S&P-500 fra kurs 830 til 940 på +15 %. Et BEAR market rally er en kortere periode på f.eks. en måned i et BEAR marked, hvor kurserne midlertidigt stiger. Det gav dig endnu en mulighed for at høste dine BULL marked gevinster til en god kurs. BULL markedet i S&P-500 TOP-pede ved 940 med en smuk dobbelt kvartals-top i juli og november ’15. SÆLG-erne fik overtaget og aktievinteren var begyndt. 

S&P-500 er nu i februar, 2016, i gang med BEAR markedet – aktievinterens – tredje faldende kvartalsbølge. Siden begyndelsen af januar ’16 har den usædvanligt hårde vinterstorm kappet -10 % af værdien af S&P-500 og -16 % af værdien af OMX C20 indekset.

4. USA er aktiemarkedernes Furtwängler.
Kvartalsbølgerne i S&P-500 i 2015 TOP-pede i februar, marts, juli og november. Kigger du på kursgrafen for det danske aktiemarkedet viser C20-indekset lignende kvartalsbølger. Her ser du tre kvartalstoppe i april, juli og begyndelsen af december! De danner en smuk tre-top, som afsluttede det danske BULL-markedet. 
Holder du øje med kursgrafen for S&P-500, så opdager du, at dette dominerende marked er dirigenten for kvartalsbølgerne samt BULL & BEAR trendene i mange af verdens øvrige aktiemarkeder. Dette benytter jeg med stor succes, når jeg skal vurdere udviklingen i kvartalsbølgerne samt BULL & BEAR trendene i de nordiske aktiemarkeder!

I OMX C20 kunne du i juli kvartal 2015 høste en BULL-gevinst fra kurs 375 til 975, dvs. +160 %. Det kunne du i praksis opnå ved at f.eks. købe et investeringsbevis, som investerer i danske aktier. Det kun f.eks. være Danske Invest DK FOKUS. I BULL markedet fra 2012 til 2015 steg kursen for dette investeringsbevis fra 130 til 396, dvs. +205 %. 
Nordea Invest DK Aktier Fokus har lavet en lignede bedrift. Her steg kursen fra 65 til 210, hvilket er +223 %. Danske investeringsbeviser bliver ofte udskældt, men min erfaring er, at de er langt bedre end deres rygte – når du blot husker vælge de stærkeste BULL-trende og beholde dem under aktiesommeren og, at høste gevinsten ved aktieefteråret, når BULL-markederne TOP-per.

Rungsted Kyst, den 10. februar, 2016. 
Axel Steuch
AMA – Asset Management ApS
www.SteuchAMA.dk

Udgivet af: jfa@npinvestor.dk