Indkaldelse til generalforsamling 2021

Udgivet den 19-03-2021  |  kl. 10:36  |  

SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 19. marts 2021

Selskabsmeddelelse nr. 25 - 19.03.21

Indkaldelse til Generalforsamling 2021

Danish Aerospace Company A/S
CVR nr.: 12424248

Der indkaldes hermed til generalforsamling 2021 i Danish Aerospace Company A/S ("Selskabet") mandag d. 12. april 2021 kl. 10.00. Generalforsamlingen afholdes på Axeltorv 2, 1609 København V.

Coronavirus - COVID-19

Selskabet bemærker, at der igen vil være særlige omstændigheder forbundet med dette års ordinære generalforsamling grundet situationen med COVID-19 i Danmark. Selskabet har på trods af situationen valgt at indkalde til generalforsamling, da det er uvist, hvor længe Danmark vil fortsætte med at være påvirket af coronavirus.

For at minimere risikoen for smitte med coronavirus, og som følge af de danske myndigheders seneste anbefalinger og tiltag, herunder restriktioner relateret til forsamlinger, opfordrer Selskabet til, at aktionærer undlader at møde fysisk op til generalforsamlingen, men i stedet stemmer via fuldmagt eller brevstemme.

Såfremt der sker en udvikling i coronavirus-situationen eller myndighedernes sundhedsforskrifter, som nødvendiggør ændringer i relation til den ordinære generalforsamling, vil Selskabet give meddelelse herom til aktionærerne, blandt andet via Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations.

I overensstemmelse med vedtægterne punkt 3.8 er dagsordenen følgende:

      1.       Valg af dirigent
      2.       Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse
      3.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
      4.       Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.
                 4.1.   Valg af formand.
                 4.2.   Valg af næstformand.
                 4.3.   Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.

      5.       Valg af revisor.
      6.       Eventuelt.

--oo0oo--

Uddybning af dagsordenen.

Ad. Punkt 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Chantal Pernille Patel som dirigent.

Ad. Punkt 2. Forelæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2020 godkendes.

Ad. Punkt 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets overskud på DKK 233.340 overføres til næste år.

Ad. Punkt 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder formand og næstformand.

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen, jf. Vedtægternes punkt 4.1.

Ad. Punkt 4.1. Valg af formand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Niels Heering som formand for bestyrelsen.

Ad. Punkt 4.2. Valg af næstformand.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Søren Bjørn Hansen som næstformand for bestyrelsen.

Ad. Punkt 4.3. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Tina Moe og James V. Zimmerman som medlemmer af bestyrelsen.

De opstillede kandidaters baggrund og ledelseserhverv er beskrevet på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations.

Ad. Punkt 5. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers

Ad. Punkt 6. Eventuelt.

-

--oo0oo--

Dagsordenen og de fuldstændige forslag er indeholdt i denne indkaldelse.

Aktiekapitalen i Danish Aerospace Company A/S er nominelt DKK 1.090.833 og hvert aktiebeløb på nominelt DKK 0,10 giver én stemme på generalforsamlingen.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt fuldmagts-, brevstemme-, og tilmeldingsblanketter til generalforsamlingen kan findes på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations fra fredag d. 19. marts 2021.

Denne indkaldelse, herunder dagsordenen og de fuldstændige forslag samt tilmeldings- og fuldmagtsblanketter, er i øvrigt fra fredag d. 19. marts 2021 sendt pr. e-mail til de navnenoterede aktionærer, der har sendt fremsat begæring herom.

--oo0oo--

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er mandag d. 5. april 2021.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest torsdag d. 8. april 2021 kl. 23.59 have anmodet om adgangskort hos Danish Aerospace Company A/S.

Stemmesedler

Stemmesedlerne er integrerede i adgangskortet.

Fuldmagt

Aktionærer har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis aktionæren er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan afgives elektronisk via mail til Investor_Relations@DanishAerospace.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest torsdag d. 8. april 2021 kl. 23.59.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af brevstemmeblanketten, som er tilgængelig på https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Danish Aerospace Company A/S på Investor_Relations@DanishAerospace.com. Brevstemmer skal være modtaget senest søndag d. 11. april 2021 kl. 15:00.

En brevstemme, som er modtaget af selskabet, kan ikke tilbagekaldes.

Spørgsmål

Aktionærer har mulighed for skriftligt at stille spørgsmål til dagsordenen og dokumenter til brug for generalforsamlingen. Spørgsmålene kan fremsendes pr. post til Danish Aerospace Company A/S, Hvidkærvej 31A st., 5250 Odense SV, eller til mail: Investor_Relations@DanishAerospace.com. Fremsendte spørgsmål vil blive besvaret skriftligt eller mundtligt på generalforsamlingen.

Persondata

Med hensyn til indsamling og behandling af persondata henvises til Danish Aerospace Company A/S' informationsark vedrørende persondatabeskyttelse i forbindelse med Selskabets ordinære generalforsamling, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, https://www.danishaerospace.com/en/investor-relations.


Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:
Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering
Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO
Mobil: +45 40 29 41 62
Mail: ta@danishaerospace.com

Certified Adviser:

Gert Mortensen, Partner
Baker Tilly Corporate Finance P/S
Poul Bundgaards Vej 1
DK-2500 Valby
Tlf.: +45 33 45 10 00
www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder

17:46 Europa/lukning: Røde markeder og rejseaktier ramt af it-kaos
17:03 Fredagens aktier: C25 trodsede sur stemning anført af Danske Bank og Novo
17:03 Feds Williams bekræfter utvetydigt mål om inflation på 2 pct.
17:00 Fredagens obligationer: Renten tikkede roligt op
16:47 Mærsk kortvarigt påvirket af det globale it-nedbrud på nogle af havneterminalerne
16:44 Joe Bidens kampagne svarer igen på rygter: Er "fast besluttet" på at blive i kampen
16:36 Danske Bank/Barclays: Hæver kursmål til 175 kr. fra 165 kr.
15:45 Bidens familie er begyndt at drøfte mulig plan for exit fra præsidentkamp
15:43 USA/åbning: Røde markeder trods afblæst it-panik - Netflix stiger efter regnskab
14:47 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:43 FLS-branchekollega falder efter regnskab: Vil lancere flere omkostningstiltag
14:16 Hidtil uset it-nedbrud vil få "enorm økonomisk betydning"
14:08 USA/tendens: It-panik er aftaget men selskab bag fejl styrtdykker
13:29 American Express opjusterer efter andet kvartal med overraskende lave omkostninger
13:21 Valuta: Dollar styrkes efter Fed-kommentarer og tro på genvalg til Trump
13:04 SAS søger afnotering fra børserne i København, Stockholm og Oslo
12:49 Europa/middag: Rejseaktier ramt af it-kaos - Danske Bank i front
12:48 FLSmidth-branchefælle skuffer igen på indtjening men ordrer overrasker positivt
11:58 Demant og GN tabte begge terræn hos amerikanske veteraner i juni
11:41 Obligationer/middag: Rolig dag på rentefronten - fokus på amerikanske Fed-taler